استیسی پرگر

اپیزود دهم از فصل دوم پادکست مختومه – زمان کشتن و آفریدن – منتشر شد. تهیه کننده : کامیار حق شناس گویندگان: کامیار حق شناس | زهرا حاجی عبدالهی | سمیه سلیمانی| مریم حاجی عبدالهی تیتراژ : مهدی آقایی | پادکست آهنگساز
اپیزود دهم - استیسی پرگر
اپیزود دهم از فصل دوم پادکست مختومه – زمان کشتن و آفریدن - منتشر شد. تهیه کننده : کامیار حق شناس گویندگان: کامیار حق شناس | زهرا حاجی عبدالهی | سمیه سلیمانی| مریم حاجی عبدالهی تیتراژ : مهدی آقایی | پادکست آهنگساز (حمایت مالی از مختومه (حامی باش : Hamibash.com/Makhtoomepodcast صفحات اجتماعی پادکست مختومه : صفحه اینستاگرام : @MakhtoomePodcast صفحه توییتر : @Makhtoomepod کانال تلگرام : @MakhtoomePodcast گروه تلگرام  آیدی تلگرام ایمیل : [email protected]
Show
اپیزود دهم - استیسی پرگر
اپیزود دهم از فصل دوم پادکست مختومه – زمان کشتن و آفریدن - منتشر شد. تهیه کننده : کامیار حق شناس گویندگان: کامیار حق شناس | زهرا حاجی عبدالهی | سمیه سلیمانی| مریم حاجی عبدالهی تیتراژ : مهدی آقایی | پادکست آهنگساز (حمایت مالی از مختومه (حامی باش : Hamibash.com/Makhtoomepodcast صفحات اجتماعی پادکست مختومه : صفحه اینستاگرام : @MakhtoomePodcast صفحه توییتر : @Makhtoomepod کانال تلگرام : @MakhtoomePodcast گروه تلگرام  آیدی تلگرام ایمیل : [email protected]
Show