بهترین پادکست ها در زمینه جامعه و فرهنگ

فرهنگ و جامعه : در این بخش از فرهنگ ها و جامعه های مختلف خواهید شنید. ما فرهنگ های متفاوت، چهره ها، زبان ها و رنگ پوست های خاص خودمان را داریم اما همه ی ما انسان هستیم و از یک جنس.