بهترین پادکست ها در زمینه داستان

داستان : در زیپاد ما هزاران داستان را گرد هم آوردیم تا هزاران بار زندگی را لمس کنید. همهی ما با زندگی کردن در حال ساختن داستانی از جنس خودمان هستیم ، بهترین داستان تان را بسازید.