حقوق زنان

اپیزود ۴۱: مدافع حقوق زنان
اولین فعالیت‌های حقوق زنان در ایران نوین
Show
اپیزود ۴۱: مدافع حقوق زنان
اولین فعالیت‌های حقوق زنان در ایران نوین
Show
فمینیسم
آیا فمینیسم تنها مختص زنان است؟ آیا زنان فمینیست از مردان متنفرند؟ آیا ما فمینیست هستیم؟ ‌دایجست در قسمت بیست و هشتم برای شما تعریف می‌کند که فمینیسم چیست و فمینیست‌ها چه می‌خواهند. در این قسمت می‌شنویم که فمینیسم یک پدیدهٔ جدید نیست و پیشینه‌ای به بلندای تاریخ انسان‌ها دارد. همچنین با اهداف این مکتب فکری و انحرافاتی که در گذر سالیان در آن به وجود آمده‌اند، آشنا می‌شویم. حمایت مالی از پادکست: http://www.digesttt.com/donate  ‌شما می‌توانید برای مطالعهٔ ،دانلود و دیدن منابع متن این قسمت به وب‌سایت ما مراجعه کنید: http://www.digesttt.com/28  
Show
فمینیسم
آیا فمینیسم تنها مختص زنان است؟ آیا زنان فمینیست از مردان متنفرند؟ آیا ما فمینیست هستیم؟ ‌دایجست در قسمت بیست و هشتم برای شما تعریف می‌کند که فمینیسم چیست و فمینیست‌ها چه می‌خواهند. در این قسمت می‌شنویم که فمینیسم یک پدیدهٔ جدید نیست و پیشینه‌ای به بلندای تاریخ انسان‌ها دارد. همچنین با اهداف این مکتب فکری و انحرافاتی که در گذر سالیان در آن به وجود آمده‌اند، آشنا می‌شویم. حمایت مالی از پادکست: http://www.digesttt.com/donate  ‌شما می‌توانید برای مطالعهٔ ،دانلود و دیدن منابع متن این قسمت به وب‌سایت ما مراجعه کنید: http://www.digesttt.com/28  
Show
قسمت ۲ – دونات‌هایی برای حق رای
دونات‌هایی برای حق رای، داستان مبارزه‌ی ۷۲ ساله‌ی زنان برای بدست آوردن حق رای در امریکاست.   لینک شبکه‌های اجتماعی روزن برای دریافت متریال پادکست: instagram: https://www.instagram.com/rozanpodcast/ Twitter: https://www.twitter.com/rozanpodcast/ Telegram: https://t.me/RozanPodcast Share Tweet Share
Show
قسمت ۲ – دونات‌هایی برای حق رای
دونات‌هایی برای حق رای، داستان مبارزه‌ی ۷۲ ساله‌ی زنان برای بدست آوردن حق رای در امریکاست.   لینک شبکه‌های اجتماعی روزن برای دریافت متریال پادکست: instagram: https://www.instagram.com/rozanpodcast/ Twitter: https://www.twitter.com/rozanpodcast/ Telegram: https://t.me/RozanPodcast Share Tweet Share
Show
صد پرسش صد پاسخ (۱۱) – تساوی حقوق زنان و مردان
Show
صد پرسش صد پاسخ (۱۱) – تساوی حقوق زنان و مردان
Show
قانون گذاری علیه حقوق زنان
عرصه سوم: اپیزود چهارم پادکست برابری به بررسی نقش شورای نگهبان در نقض حقوق زنان اختصاص یافته است. در این قسمت از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون نفی هر گونه خشونت علیه زنان صحبت می‌کنیم و مسیر چند ساله این لایحه از دولت به مجلس و از مجلس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تا بایگانی مجلس را با شما مرور می‌کنیم. انگیزه و نقش نهادهایی همچون مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای نگهبان در نقض حقوق مدنی و انسانی زنان را بررسی میکنیم و سعی می کنیم برای این سوال که چرا جمهوری اسلامی در برابر رفع تبعیض علیه زنان ایستاده است پاسخی بیابیم. آسیه امینی روزنامه نگار و فعال حقوق زنان به همراه آزاده کیان جامعه شناس و استاد دانشگاه مهمانان این قسمت از برنامه ما هستند. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و نظراتتون رو برای ما به صورت کامنت، یا ایمیل بفرستید. برابری رو به امید فردایی برابر با دوستان و آشنایانتان به اشتراک بگذارید. ۱- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی: https://www.youtube.com/watch?v=DYZqHwnT9kY https://www.youtube.com/watch?v=W2isDrAxwVg&t=1145s ۲- وب سایت علی خامنه‌ای رهبر ایران  http://www.mostazafin.tv/article/6275 ۳- تلویزیون اینترنتی مستضعفین http://www.mostazafin.tv/article/6275 ۴- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-women.htm ۵- پرونده شورای نگهبان در عرصه سوم https://www.arsehsevom.org/guardian-council/ ۶- پژوهشکده شورای نگهبان: http://www.shora-rc.ir/Portal/Home/ ۷- کتاب حقوق کودکان فاقد سرپرست قانونی انتشارات بهزیستی ۸- قانون مجازات اسلامی https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103202/125190/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/arsehsevom/message
Show
قانون گذاری علیه حقوق زنان
عرصه سوم: اپیزود چهارم پادکست برابری به بررسی نقش شورای نگهبان در نقض حقوق زنان اختصاص یافته است. در این قسمت از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون نفی هر گونه خشونت علیه زنان صحبت می‌کنیم و مسیر چند ساله این لایحه از دولت به مجلس و از مجلس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تا بایگانی مجلس را با شما مرور می‌کنیم. انگیزه و نقش نهادهایی همچون مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای نگهبان در نقض حقوق مدنی و انسانی زنان را بررسی میکنیم و سعی می کنیم برای این سوال که چرا جمهوری اسلامی در برابر رفع تبعیض علیه زنان ایستاده است پاسخی بیابیم. آسیه امینی روزنامه نگار و فعال حقوق زنان به همراه آزاده کیان جامعه شناس و استاد دانشگاه مهمانان این قسمت از برنامه ما هستند. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و نظراتتون رو برای ما به صورت کامنت، یا ایمیل بفرستید. برابری رو به امید فردایی برابر با دوستان و آشنایانتان به اشتراک بگذارید. ۱- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی: https://www.youtube.com/watch?v=DYZqHwnT9kY https://www.youtube.com/watch?v=W2isDrAxwVg&t=1145s ۲- وب سایت علی خامنه‌ای رهبر ایران  http://www.mostazafin.tv/article/6275 ۳- تلویزیون اینترنتی مستضعفین http://www.mostazafin.tv/article/6275 ۴- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-women.htm ۵- پرونده شورای نگهبان در عرصه سوم https://www.arsehsevom.org/guardian-council/ ۶- پژوهشکده شورای نگهبان: http://www.shora-rc.ir/Portal/Home/ ۷- کتاب حقوق کودکان فاقد سرپرست قانونی انتشارات بهزیستی ۸- قانون مجازات اسلامی https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103202/125190/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/arsehsevom/message
Show