خیابان برادوی

اپیزود هشتم از فصل دوم پادکست مختومه – زمان کشتن و آفریدن – منتشر شد. تهیه کننده : کامیار حق شناس گویندگان: کامیار حق شناس | کامیار ایزدی | شبنم احمدی | سمیه سلیمانی | صنم | سام دولتی تیتراژ : مهدی آقایی | پادکست آهنگساز
اپیزود هشتم - خیابان برادوی
اپیزود هشتم از فصل دوم پادکست مختومه – زمان کشتن و آفریدن - منتشر شد. تهیه کننده : کامیار حق شناس گویندگان: کامیار حق شناس | کامیار ایزدی | شبنم احمدی | سمیه سلیمانی | صنم | سام دولتی تیتراژ : مهدی آقایی | پادکست آهنگساز صفحات اجتماعی پادکست مختومه : صفحه اینستاگرام : @MakhtoomePodcast صفحه توییتر : @Makhtoomepod کانال تلگرام : @MakhtoomePodcast گروه تلگرام  آیدی تلگرام ایمیل : [email protected] صفحه حامی باش : Hamibash.com/Makhtoomepodcast
Show
اپیزود هشتم - خیابان برادوی
اپیزود هشتم از فصل دوم پادکست مختومه – زمان کشتن و آفریدن - منتشر شد. تهیه کننده : کامیار حق شناس گویندگان: کامیار حق شناس | کامیار ایزدی | شبنم احمدی | سمیه سلیمانی | صنم | سام دولتی تیتراژ : مهدی آقایی | پادکست آهنگساز صفحات اجتماعی پادکست مختومه : صفحه اینستاگرام : @MakhtoomePodcast صفحه توییتر : @Makhtoomepod کانال تلگرام : @MakhtoomePodcast گروه تلگرام  آیدی تلگرام ایمیل : [email protected] صفحه حامی باش : Hamibash.com/Makhtoomepodcast
Show