روانشناسی

چرا روانشناسی : پادکست های روانشناسی را از اینجا بشنوید چرا که روان انسان مهم ترین بخش از هویت انسانی اوست، روان سالم هر فرد منجر به سلامت جامعه خواهد شد و باعث بهبود شرایط زندگی می شود. روانشناسی علم درمان روان است و یکی از مهم ترین خدمات دنیای علم به انسان هاست.