زنان در جامعه

گرامیداشت این روز یادآور این نکته است که علم و برابری جنسیتی از پایه های مهم توسعه پایدار در جوامع انسانی است.
این روزها – روز جهانی مشارکت زنان و دختران در علوم
گرامیداشت این روز یادآور این نکته است که علم و برابری جنسیتی از پایه‌های مهم توسعه پایدار در جوامع انسانی است.
Show
این روزها – روز جهانی مشارکت زنان و دختران در علوم
گرامیداشت این روز یادآور این نکته است که علم و برابری جنسیتی از پایه‌های مهم توسعه پایدار در جوامع انسانی است.
Show
بانوکا 1
وضعیت اجتماعی زن در ایران باستان _ بخش اول
Show
بانوکا 1
وضعیت اجتماعی زن در ایران باستان _ بخش اول
Show
کنفرانس ایران پس از 40 سال – نیره توحیدی - جنبش زنان ایرانی در چهل سالی که گذشت
در این مجموعه پادکست ها، سخنرانی های #کنفرانس #ایران_پس_از_چهل_سال، گسست ها و پیوستگی ها که در 11 ژانویه 2019 توسط #ایران_آکادمیا و در همکاری با دانشگاه لیدن برگزار شد را تقدیم شما می کنیم. این کنفرانس در 6 پنل و با حضور 13 سخنران از استادان دانشگاه و اندیشمندان و پژوهشگران و روشنفکران برگزار شد.  #اپیزود_23 اختصاص دارد به سخنرانی #نیره_توحیدی، استاد جامعه شناسی و مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و استاد جنسیت در دانشگاه ایران آکادمیا. او سخنرانی اش را در پنل جنبش‌های اجتماعی ایراد کرده است، نام این سخنرانی: #جنبش_زنان ایرانی در چهل سالی که گذشت. لینک وبسایت رسمی کنفرانس: https://ir40.iranacademia.com   لینک یوتیوب سخنرانی:  https://www.youtube.com/watch?v=nPjuSRCIb-g  لینک دانلود و سفارش ژورنال بهاره ایران آکادمیا: https://agora.iranacademia.com/archives/1733 --- Send in a voice message: https://anchor.fm/iran-academia/message
Show
کنفرانس ایران پس از 40 سال – نیره توحیدی - جنبش زنان ایرانی در چهل سالی که گذشت
در این مجموعه پادکست ها، سخنرانی های #کنفرانس #ایران_پس_از_چهل_سال، گسست ها و پیوستگی ها که در 11 ژانویه 2019 توسط #ایران_آکادمیا و در همکاری با دانشگاه لیدن برگزار شد را تقدیم شما می کنیم. این کنفرانس در 6 پنل و با حضور 13 سخنران از استادان دانشگاه و اندیشمندان و پژوهشگران و روشنفکران برگزار شد.  #اپیزود_23 اختصاص دارد به سخنرانی #نیره_توحیدی، استاد جامعه شناسی و مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و استاد جنسیت در دانشگاه ایران آکادمیا. او سخنرانی اش را در پنل جنبش‌های اجتماعی ایراد کرده است، نام این سخنرانی: #جنبش_زنان ایرانی در چهل سالی که گذشت. لینک وبسایت رسمی کنفرانس: https://ir40.iranacademia.com   لینک یوتیوب سخنرانی:  https://www.youtube.com/watch?v=nPjuSRCIb-g  لینک دانلود و سفارش ژورنال بهاره ایران آکادمیا: https://agora.iranacademia.com/archives/1733 --- Send in a voice message: https://anchor.fm/iran-academia/message
Show
قسمت سوم: ناموس
همیشه با استفاده از کلمهٔ ناموس جلوی سوال کردن گرفته شده. مساله ناموسیه تو دخالت نکن!! به خاطر ناموس مردا به جنگ رفتن، بخاطر ناموس پدرا، شوهرا، بردرا همیشه فکر کردن که مسئولیت زنان خانواده با اوناست و مردونگیشن با زنانگی ناموسشون اندازگیری می‌شه. وقتشه ببینین که نظر ما زنها نسبت به این کلمه و این همه محافظت چیه؟ و هرکدوم از ما چه نقشی‌ در شکل گرفتن جامعهٔ مرد سالار داریم؟
Show
قسمت سوم: ناموس
همیشه با استفاده از کلمهٔ ناموس جلوی سوال کردن گرفته شده. مساله ناموسیه تو دخالت نکن!! به خاطر ناموس مردا به جنگ رفتن، بخاطر ناموس پدرا، شوهرا، بردرا همیشه فکر کردن که مسئولیت زنان خانواده با اوناست و مردونگیشن با زنانگی ناموسشون اندازگیری می‌شه. وقتشه ببینین که نظر ما زنها نسبت به این کلمه و این همه محافظت چیه؟ و هرکدوم از ما چه نقشی‌ در شکل گرفتن جامعهٔ مرد سالار داریم؟
Show
Episode 13 Dividing tasks تقسیم وظایف بین زن و مرد
موضوع پادکست این هفته ‌ارتباط زن و مرد و تقسیم وظایف بین آنها استوظایف زن و مرد در هر جامعه ایی فرمول ها و پیش فرض های خاص خود را دارد تعریف نقش زن و مرد در جامعه سنتی چه بوده و حال چه تغییراتی دراین تعاریف ایجاد شده تعادل در رابطه زن و مرد چگونه است ؟ زیبایی های این تعادل در چیست ؟چگونه به این زیبایی ها توجه نشان دهیم ؟ لزوم توجه نشان دادن در چیست ؟ضامن بقای یک ازدواج ،‌عشق و علاقه اولیه هست تمام این سرفصل ها بعلاوه‌ی نکته های ریز و درشت این موضوع که به خوبی از زبان دکتر پور بیژن توضیح داده شده را می شنویم ....Music : Beethoven Silence
Show
Episode 13 Dividing tasks تقسیم وظایف بین زن و مرد
موضوع پادکست این هفته ‌ارتباط زن و مرد و تقسیم وظایف بین آنها استوظایف زن و مرد در هر جامعه ایی فرمول ها و پیش فرض های خاص خود را دارد تعریف نقش زن و مرد در جامعه سنتی چه بوده و حال چه تغییراتی دراین تعاریف ایجاد شده تعادل در رابطه زن و مرد چگونه است ؟ زیبایی های این تعادل در چیست ؟چگونه به این زیبایی ها توجه نشان دهیم ؟ لزوم توجه نشان دادن در چیست ؟ضامن بقای یک ازدواج ،‌عشق و علاقه اولیه هست تمام این سرفصل ها بعلاوه‌ی نکته های ریز و درشت این موضوع که به خوبی از زبان دکتر پور بیژن توضیح داده شده را می شنویم ....Music : Beethoven Silence
Show
بانوی سرزمین من (۵۰) - جایگاهی برابر برای زنان
همواره شاهد آن بودیم که در سده های متمادی، جنسیت زنان سبب دوری آنان از مشارکت در فعالیت های علمی شده، روز یازدهم فوریه روز جهانی مشارکت زنان در علم بود، یعنی روزی که به نقش زنان نه تنها به عنوان مصرف کنندگان دانش بلکه به عنوان تولید کنندگان علم توجه میشه
Show
بانوی سرزمین من (۵۰) - جایگاهی برابر برای زنان
همواره شاهد آن بودیم که در سده های متمادی، جنسیت زنان سبب دوری آنان از مشارکت در فعالیت های علمی شده، روز یازدهم فوریه روز جهانی مشارکت زنان در علم بود، یعنی روزی که به نقش زنان نه تنها به عنوان مصرف کنندگان دانش بلکه به عنوان تولید کنندگان علم توجه میشه
Show
حقوق زنان در جامعه ایران
مباحث مصاحبه نقش زن در جامعه ایران در مقایسه با جوامع اروپایی چیست؟ زن در اجتماع باید چه نقشی داشته باشد؟ در جامعه امروز ایران نقش زن و حقوق ان تا چه میزان زیر پا گذاشته میشود؟ حقوق برابر برای زنان مردان چگونه تعریف میشود؟ ایا نمیتوان اجباری بودن حجاب را در ایران دلیلی بر نقض این حقوق دانست؟ ارزش یک زن در جامعه ما و جوامع خارجی به چیست؟
Show
حقوق زنان در جامعه ایران
مباحث مصاحبه نقش زن در جامعه ایران در مقایسه با جوامع اروپایی چیست؟ زن در اجتماع باید چه نقشی داشته باشد؟ در جامعه امروز ایران نقش زن و حقوق ان تا چه میزان زیر پا گذاشته میشود؟ حقوق برابر برای زنان مردان چگونه تعریف میشود؟ ایا نمیتوان اجباری بودن حجاب را در ایران دلیلی بر نقض این حقوق دانست؟ ارزش یک زن در جامعه ما و جوامع خارجی به چیست؟
Show
فمنیسم آکادمی؛ انقلاب
این ایپیزود به بازه زمانی قرن 16 میلادی تا قرن 19 و پیش ازآغاز موج اول فمنیسم اختصاص دارد زنان و تلاش‌ها‌ی‌شان در خلال انقلاب‌های مهمی مثل انقلاب فرانسه و روزگاری که جامعه بشری تحول بزرگی چون تغییر سلطنت‌های مهم به حکومت پارلمانی را تجربه می‌کند
Show
فمنیسم آکادمی؛ انقلاب
این ایپیزود به بازه زمانی قرن 16 میلادی تا قرن 19 و پیش ازآغاز موج اول فمنیسم اختصاص دارد زنان و تلاش‌ها‌ی‌شان در خلال انقلاب‌های مهمی مثل انقلاب فرانسه و روزگاری که جامعه بشری تحول بزرگی چون تغییر سلطنت‌های مهم به حکومت پارلمانی را تجربه می‌کند
Show