لوندگرن

اپیزود یازدهم از فصل دوم پادکست مختومه – زمان کشتن و آفریدن – منتشر شد. تهیه کننده : کامیار حق شناس گویندگان: کامیار حق شناس علیرضا سبحانی | پادکست چارچرخ مهدی آقایی | پادکست آهنگساز امیرحسین عسگری | پادکست اتاقک کامیار ایزدی مرتضی رضائی (حمایت مالی از مختومه (حامی باش : Hamibash.com/Makhtoomepodcast
اپیزود یازدهم - لوندگرن
اپیزود یازدهم از فصل دوم پادکست مختومه – زمان کشتن و آفریدن - منتشر شد. تهیه کننده : کامیار حق شناس گویندگان: کامیار حق شناس علیرضا سبحانی | پادکست چارچرخ مهدی آقایی | پادکست آهنگساز امیرحسین عسگری | پادکست اتاقک کامیار ایزدی مرتضی رضائی (حمایت مالی از مختومه (حامی باش : Hamibash.com/Makhtoomepodcast صفحات اجتماعی پادکست مختومه : صفحه اینستاگرام : @MakhtoomePodcast صفحه توییتر : @Makhtoomepod کانال تلگرام : @MakhtoomePodcast گروه تلگرام  آیدی تلگرام ایمیل : [email protected]
Show
اپیزود یازدهم - لوندگرن
اپیزود یازدهم از فصل دوم پادکست مختومه – زمان کشتن و آفریدن - منتشر شد. تهیه کننده : کامیار حق شناس گویندگان: کامیار حق شناس علیرضا سبحانی | پادکست چارچرخ مهدی آقایی | پادکست آهنگساز امیرحسین عسگری | پادکست اتاقک کامیار ایزدی مرتضی رضائی (حمایت مالی از مختومه (حامی باش : Hamibash.com/Makhtoomepodcast صفحات اجتماعی پادکست مختومه : صفحه اینستاگرام : @MakhtoomePodcast صفحه توییتر : @Makhtoomepod کانال تلگرام : @MakhtoomePodcast گروه تلگرام  آیدی تلگرام ایمیل : [email protected]
Show