آستروپدیا | astropedia
Category Science
Published October 18, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در پادکست آستروپدیا در مورد نجوم, فیزیک و اخترفیزیک خواهید شنید

Available Episodes

2019-07-28
مقدمه پادکست آستروپدیا
2019-08-29
پیدایش منظومه شمسی
2019-10-28
شجره نامه خورشید
2019-12-29
مرگ خورشید
2020-04-26
سیاره عطارد
2020-08-26
سیاره زهره
2021-04-25
سیاره مریخ
2021-08-02
کمربند سیارک ها

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-07-28
مقدمه پادکست آستروپدیا
2019-08-29
پیدایش منظومه شمسی
2019-10-28
شجره نامه خورشید
2019-12-29
مرگ خورشید
2020-04-26
سیاره عطارد
2020-08-26
سیاره زهره
2021-04-25
سیاره مریخ
2021-08-02
کمربند سیارک ها

Latest Episode