آموزش زبان انگلیسی Talk Stop
Category Education
Published September 14, 2020
Episodes 12

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

توی ایستگاه های زبان انگلیسی با ما همراه شو تا با همدیگه به موفقیت برسیم

Available Episodes

2020-09-14
ایستگاه دوازدهم: برنامه‌های تلوزیونی
2020-08-24
ایستگاه یازدهم: مد و لباس
2020-08-17
ایستگاه دهم: سفارش غذا در رستوران 2
2020-08-10
ایستگاه نهم: سفارش غذا در رستوران
2020-07-27
ایستگاه هشتم: ویزیت دکتر
2020-07-20
ایستگاه هفتم: اهداف
2020-07-13
ایستگاه ششم: موسیقی
2020-07-06
ایستگاه پنجم: اقامت در هتل
2020-06-29
ایستگاه چهارم: رفتن به سینما
2020-06-22
ایستگاه سوم: تاکسی گرفتن
2020-06-15
ایستگاه دوم: وضعیت آب و هوا
2020-06-08
ایستگاه اول: ملاقات با دوست قدیمی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-14
ایستگاه دوازدهم: برنامه‌های تلوزیونی
2020-08-24
ایستگاه یازدهم: مد و لباس
2020-08-17
ایستگاه دهم: سفارش غذا در رستوران 2
2020-08-10
ایستگاه نهم: سفارش غذا در رستوران
2020-07-27
ایستگاه هشتم: ویزیت دکتر
2020-07-20
ایستگاه هفتم: اهداف
2020-07-13
ایستگاه ششم: موسیقی
2020-07-06
ایستگاه پنجم: اقامت در هتل
2020-06-29
ایستگاه چهارم: رفتن به سینما
2020-06-22
ایستگاه سوم: تاکسی گرفتن
2020-06-15
ایستگاه دوم: وضعیت آب و هوا
2020-06-08
ایستگاه اول: ملاقات با دوست قدیمی

Latest Episode