آموزش سلامت و لذت جنسی برای همه
Category Education
Published December 21, 2020
Episodes 61

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Podcast by Avishan

Available Episodes

2017-06-15
آویشن(۲۴) : بی‌جنس‌گرایی و بی‌عاطفه‌گرایی
2017-06-25
آویشن(۲۵) : وجینیسموس(واژینسموس)ء
2017-07-02
آویشن(۲۶): پرسش و پاسخ
2017-07-09
آویشن(۲۷):زودانزالی
2017-07-15
آویشن(۲۸): اختلال نعوظ
2017-08-06
آویشن (۲۹): سکس و چاقی
2017-08-20
آویشن(۳۰): مقدمه‌ای بر کینک
2017-09-04
آویشن(۳۱): صحبت کردن با نوجوانان درباره بلوغ و رابطه جنسی
2017-09-28
آویشن(۳۲): پایان دادن داوطلبانه به بارداری
2017-10-23
آویشن(۳۳): فعالیت جنسی در سنین بالا
2017-10-29
آویشن (۳۴): پورنوگرافی
2017-11-12
آویشن (۳۵): پریود - قسمت اول
2017-11-20
آویشن (۳۶): پریود - قسمت دوم
2017-12-11
آویشن (۳۷): ختنه کیر
2018-01-28
آویشن(۱): سکس چیست؟
2018-01-31
آویشن(۲): چگونه درباره سکس حرف بزنیم؟
2018-02-05
آویشن(۳۸): ناقص‌سازی جنسی زنان
2018-02-18
آویشن(۳۹): میان‌جنسی
2018-02-28
آویشن(۳): هویت جنسیتی شریک جنسی
2018-02-28
آویشن(۴): پیشگیری از بارداری و بیماری‌های آمیزشی - قسمت اول
2018-03-11
آویشن(۴۰): رابطه جنسی بعد از خشونت جنسی
2018-03-30
آویشن (۵): پیشگیری از بارداری و بیماری‌های آمیزشی - قسمت دوم
2018-03-30
آویشن(۶): چرا من آماده نیستم؟ - قسمت اول
2018-09-08
آویشن (۷) : چرا من هیچ‌وقت آماده نیستم؟ ـ بخش دوم –
2018-09-09
آویشن (۸) : پرسش و پاسخ با آویشن – رابطه مقعدی
2018-09-09
آویشن (۹) : همه چیز درباره دخول مقعدی
2018-09-09
آویشن (۱۰) : فانتزی‌های جنسی
2018-09-09
آویشن (۱۱): رابطه جنسی دو نفر با آلت جنسی منتسب به زنان
2018-09-09
آویشن (۱۲):ماساژ چوچوله، دخول انگشتی و مشت کردن
2018-09-09
آویشن(۱۳): سکس دهانی و انزال فرج
2018-09-09
آویشن (۱۴): سکس و پریود
2018-09-09
آویشن (۱۵): همه چیز درباره باکرگی
2018-09-09
آویشن (۱۶): ارگاسم
2018-09-09
آویشن (۱۷): سکس دهانی کیر – قسمت اول
2018-09-09
آویشن (۱۸): سکس دهانی کیر – قسمت دوم
2018-09-09
آویشن (۱۹): یکی یا چند تا؟ روابط غیرتک شریکی
2018-09-09
آویشن (۲۰): رابطه‌ جنسی و معلولیت
2018-09-09
آویشن (۲۱): سواستفاده و آزار روانی
2018-09-09
آویشن (۲۲): خودارضایی
2018-09-09
آویشن (۲۳): رابطه جنسی بین سه نفر و بیشتر
2019-08-09
تابو | خودارضایی
2019-08-09
ماکیاتو | خودارضایی
2019-09-01
پرگار | سکس و میزان اهمیت آن
2020-05-28
اهمیت آموزش جنسی برای زنان
2020-06-23
رادیو پرده‌دری (نوار اول) : کار جدیدی از آویشن
2020-07-09
رادیو پرده‌دری (نوار دوم) : درک ما از سکس
2020-09-04
رادیو پرده‌دری (نوار سوم) : تجاوز، خشونت و آزار جنسی
2020-09-09
رادیو پرده‌دری (نوار چهارم) : رضایت در سکس
2020-09-18
رادیو پرده‌دری (نوار پنجم) : نگاه مثبت داشتن به رابطه جنسی
2020-10-21
۱ رادیو پرده‌دری (نوار ششم) : اسباب‌بازی‌های جنسی
2020-10-28
رادیو پرده‌دری (نوار هفتم) : اسباب‌بازی‌های جنسی ۲
2020-11-04
۳ رادیو پرده‌دری (نوار هشتم) : اسباب‌بازی‌های جنسی
2020-11-24
رادیو پرده‌دری (نوار نهم): رابطه جنسی بین افراد با اندام جنسی منتسب به زنانه با صدف و میدا (۱)
2020-11-30
رادیو پرده‌دری (نوار دهم): رابطه جنسی بین افراد با اندام جنسی منتسب به زنانه با صدف و میدا (۲)
2020-12-21
رادیو پرده‌دری_ نوار یازدهم: رابطه بین دو فرد با اندام جنسی منتسب به زنانه با صدف و میدا (۳)
2021-01-12
رادیو پرده‌دری - نوار دوازدهم تکنولوژی‌های باروری در ایران( ۱)
2021-01-23
رادیو پرده‌دری _نوار سیزدهم تکنولوژی‌های باروری در ایران (۲)
2021-02-03
رادیو پرده‌دری نوار چهاردهم: تکنولوژی‌های کمک باروری در ایران (۳)
2021-02-22
رادیو پرده‌دری نوار پانزدهم : کینک (قسمت اول)
2021-03-03
رادیو پرده‌دری نوار شانزدهم : کینک (قسمت دوم)
2021-03-22
رادیو پرده‌دری نوار هفدهم : کینک ( قسمت سوم)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2017-06-15
آویشن(۲۴) : بی‌جنس‌گرایی و بی‌عاطفه‌گرایی
2017-06-25
آویشن(۲۵) : وجینیسموس(واژینسموس)ء
2017-07-02
آویشن(۲۶): پرسش و پاسخ
2017-07-09
آویشن(۲۷):زودانزالی
2017-07-15
آویشن(۲۸): اختلال نعوظ
2017-08-06
آویشن (۲۹): سکس و چاقی
2017-08-20
آویشن(۳۰): مقدمه‌ای بر کینک
2017-09-04
آویشن(۳۱): صحبت کردن با نوجوانان درباره بلوغ و رابطه جنسی
2017-09-28
آویشن(۳۲): پایان دادن داوطلبانه به بارداری
2017-10-23
آویشن(۳۳): فعالیت جنسی در سنین بالا
2017-10-29
آویشن (۳۴): پورنوگرافی
2017-11-12
آویشن (۳۵): پریود - قسمت اول
2017-11-20
آویشن (۳۶): پریود - قسمت دوم
2017-12-11
آویشن (۳۷): ختنه کیر
2018-01-28
آویشن(۱): سکس چیست؟
2018-01-31
آویشن(۲): چگونه درباره سکس حرف بزنیم؟
2018-02-05
آویشن(۳۸): ناقص‌سازی جنسی زنان
2018-02-18
آویشن(۳۹): میان‌جنسی
2018-02-28
آویشن(۳): هویت جنسیتی شریک جنسی
2018-02-28
آویشن(۴): پیشگیری از بارداری و بیماری‌های آمیزشی - قسمت اول
2018-03-11
آویشن(۴۰): رابطه جنسی بعد از خشونت جنسی
2018-03-30
آویشن (۵): پیشگیری از بارداری و بیماری‌های آمیزشی - قسمت دوم
2018-03-30
آویشن(۶): چرا من آماده نیستم؟ - قسمت اول
2018-09-08
آویشن (۷) : چرا من هیچ‌وقت آماده نیستم؟ ـ بخش دوم –
2018-09-09
آویشن (۸) : پرسش و پاسخ با آویشن – رابطه مقعدی
2018-09-09
آویشن (۹) : همه چیز درباره دخول مقعدی
2018-09-09
آویشن (۱۰) : فانتزی‌های جنسی
2018-09-09
آویشن (۱۱): رابطه جنسی دو نفر با آلت جنسی منتسب به زنان
2018-09-09
آویشن (۱۲):ماساژ چوچوله، دخول انگشتی و مشت کردن
2018-09-09
آویشن(۱۳): سکس دهانی و انزال فرج
2018-09-09
آویشن (۱۴): سکس و پریود
2018-09-09
آویشن (۱۵): همه چیز درباره باکرگی
2018-09-09
آویشن (۱۶): ارگاسم
2018-09-09
آویشن (۱۷): سکس دهانی کیر – قسمت اول
2018-09-09
آویشن (۱۸): سکس دهانی کیر – قسمت دوم
2018-09-09
آویشن (۱۹): یکی یا چند تا؟ روابط غیرتک شریکی
2018-09-09
آویشن (۲۰): رابطه‌ جنسی و معلولیت
2018-09-09
آویشن (۲۱): سواستفاده و آزار روانی
2018-09-09
آویشن (۲۲): خودارضایی
2018-09-09
آویشن (۲۳): رابطه جنسی بین سه نفر و بیشتر
2019-08-09
تابو | خودارضایی
2019-08-09
ماکیاتو | خودارضایی
2019-09-01
پرگار | سکس و میزان اهمیت آن
2020-05-28
اهمیت آموزش جنسی برای زنان
2020-06-23
رادیو پرده‌دری (نوار اول) : کار جدیدی از آویشن
2020-07-09
رادیو پرده‌دری (نوار دوم) : درک ما از سکس
2020-09-04
رادیو پرده‌دری (نوار سوم) : تجاوز، خشونت و آزار جنسی
2020-09-09
رادیو پرده‌دری (نوار چهارم) : رضایت در سکس
2020-09-18
رادیو پرده‌دری (نوار پنجم) : نگاه مثبت داشتن به رابطه جنسی
2020-10-21
۱ رادیو پرده‌دری (نوار ششم) : اسباب‌بازی‌های جنسی
2020-10-28
رادیو پرده‌دری (نوار هفتم) : اسباب‌بازی‌های جنسی ۲
2020-11-04
۳ رادیو پرده‌دری (نوار هشتم) : اسباب‌بازی‌های جنسی
2020-11-24
رادیو پرده‌دری (نوار نهم): رابطه جنسی بین افراد با اندام جنسی منتسب به زنانه با صدف و میدا (۱)
2020-11-30
رادیو پرده‌دری (نوار دهم): رابطه جنسی بین افراد با اندام جنسی منتسب به زنانه با صدف و میدا (۲)
2020-12-21
رادیو پرده‌دری_ نوار یازدهم: رابطه بین دو فرد با اندام جنسی منتسب به زنانه با صدف و میدا (۳)
2021-01-12
رادیو پرده‌دری - نوار دوازدهم تکنولوژی‌های باروری در ایران( ۱)
2021-01-23
رادیو پرده‌دری _نوار سیزدهم تکنولوژی‌های باروری در ایران (۲)
2021-02-03
رادیو پرده‌دری نوار چهاردهم: تکنولوژی‌های کمک باروری در ایران (۳)
2021-02-22
رادیو پرده‌دری نوار پانزدهم : کینک (قسمت اول)
2021-03-03
رادیو پرده‌دری نوار شانزدهم : کینک (قسمت دوم)
2021-03-22
رادیو پرده‌دری نوار هفدهم : کینک ( قسمت سوم)

Latest Episode