آوای بهار - Avaye Bahar
Category Arts
Published April 1, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پیوند انسان و طبیعت؛ بهار . آنجا که انسان در میانه طبیعت ایستاده و نور رفتارش را از تاریکی به روشنی تغییر می‌دهد. آنجا که از درخشش «نور» و تابش «روز»، واژه «نوروز» طلوع می‌کند.نوروز سال ۱۳۹۹خورشیدی را کنار هم می‌نشینیم، می‌خوانیم، می‌رقصیم و جشن می‌گیریم در حالی که در قلب‌هایمان زیباترین سال را از پس هزاران سال برای یکدیگر آرزومندیم.نوروز ۱۳۹۹ با پادکست نوروزی ' آوای بهار' از ایران اینترنشنال.

Available Episodes

2020-03-21
آوای بهار - ۲ فروردین ۱۳۹۹
2020-04-01
آوای بهار - ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-21
آوای بهار - ۲ فروردین ۱۳۹۹
2020-04-01
آوای بهار - ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

Latest Episode