آوای دلا Avaye Dela
Category Entertainment
Published June 25, 2021
Episodes 38

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

برنامه زنده Iranian Live Talk Show

Available Episodes

2020-11-25
Avaye Dela with Artin Partovian
2020-11-26
آوای دلا ، قانون جذب
2020-11-27
آوای دلا با مهرنازدهمیری، هنر قدر دانی
2020-11-27
آوای دلا ،با سارا رحیمی ، روابط
2020-11-27
آوای دلا با پانته آ کلهر ، ماجرای ناباروری
2020-11-27
آوای دلا با دکتر بهرنگ عجم ، تابلوی تصویرسازی
2020-11-27
آوای دلا با مهدیه پوریادگار
2020-12-06
آوای دلا ، با ترس و اضطراب چه کنیم؟
2020-12-13
آوای دلا ، حمید و داستان زندگیش و تجربیاتش
2020-12-19
آوای دلا ، هیپنوز و هیپنوتراپی با روزیتا صیامی
2020-12-28
آوای دلا ، واکنش ما در برابر حوادث
2021-01-02
آوای دلا، کو گوش شنوا؟
2021-01-11
آوای دلا ، قانون جذب و روابط
2021-01-15
آوای دلا-در جستجوی آرامش
2021-01-22
آوای دلا-از سکوت تا آزادی، سفر کوشا
2021-02-02
آوای دلا- در مقابل موقعیت ها چکار کنیم
2021-02-05
آوای دلا - شادی ما به بقیه چه ربطی داره؟
2021-02-22
Episode 18: آوای دلا-هیجان رو چطوری مدیریت کنیم
2021-02-22
Episode 19: آوای دلا - قانون جذب و ثروت
2021-02-26
آوای دلا- عشق بی قید و شرط چیه؟
2021-03-06
آوای دلا - کرونا و خلاقیت
2021-03-13
آوای دلا-قـیمت موفقیت چیه؟
2021-03-19
آوای دلا -انگیزه و هدف
2021-03-28
Episode 24: قدم اول: پذیرش- داستان مادر کودک آتیسم
2021-04-03
فرصتهای زندگ کجاهستند و چطوری شناساییشون کنیم؟
2021-04-11
آوای دلا -قانون جذب در چه مواقعی کار نمیکنه؟
2021-04-16
آوای دلا - چه هزینه ای بابت بهانه هامون میدیم
2021-04-28
Episode 28: آوای دلا- آرمین محمدی
2021-05-02
Episode 29: استقبال از سختیها در زندگی، داستان نوبهار
2021-05-10
Episode 30: آوای دلا- قصه صدای آمیتیس
2021-05-14
Episode 31: آوای دلا- تارا گرامی - از محمود تا لس آنجلس
2021-05-24
Episode 32: اوای دلا- آیا کاریابی هنره؟
2021-06-06
Episode 33: آوای دلا -"برای ابراز خودم اجازه لازم ندارم!"
2021-06-07
Episode 34: !آوای دلا- هنر زندگی! زندگی با هنر
2021-06-25
Episode 35: آوای دلا - ما و عادت ها با سارا رحیمی
2021-07-16
Episode 36: آوای دلا - تولدی دوباره ! زندگی بعد از ام اس و قصه عطیه
2021-07-16
Episode 37: آوای دلا -باورهای محدود کننده ما و روش های از بین بردن آنها
2021-08-09
Episode 38: آوای دلا-آ وای دلا نگرش مثبت در کنار بدبینی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-11-25
Avaye Dela with Artin Partovian
2020-11-26
آوای دلا ، قانون جذب
2020-11-27
آوای دلا با مهرنازدهمیری، هنر قدر دانی
2020-11-27
آوای دلا ،با سارا رحیمی ، روابط
2020-11-27
آوای دلا با پانته آ کلهر ، ماجرای ناباروری
2020-11-27
آوای دلا با دکتر بهرنگ عجم ، تابلوی تصویرسازی
2020-11-27
آوای دلا با مهدیه پوریادگار
2020-12-06
آوای دلا ، با ترس و اضطراب چه کنیم؟
2020-12-13
آوای دلا ، حمید و داستان زندگیش و تجربیاتش
2020-12-19
آوای دلا ، هیپنوز و هیپنوتراپی با روزیتا صیامی
2020-12-28
آوای دلا ، واکنش ما در برابر حوادث
2021-01-02
آوای دلا، کو گوش شنوا؟
2021-01-11
آوای دلا ، قانون جذب و روابط
2021-01-15
آوای دلا-در جستجوی آرامش
2021-01-22
آوای دلا-از سکوت تا آزادی، سفر کوشا
2021-02-02
آوای دلا- در مقابل موقعیت ها چکار کنیم
2021-02-05
آوای دلا - شادی ما به بقیه چه ربطی داره؟
2021-02-22
Episode 18: آوای دلا-هیجان رو چطوری مدیریت کنیم
2021-02-22
Episode 19: آوای دلا - قانون جذب و ثروت
2021-02-26
آوای دلا- عشق بی قید و شرط چیه؟
2021-03-06
آوای دلا - کرونا و خلاقیت
2021-03-13
آوای دلا-قـیمت موفقیت چیه؟
2021-03-19
آوای دلا -انگیزه و هدف
2021-03-28
Episode 24: قدم اول: پذیرش- داستان مادر کودک آتیسم
2021-04-03
فرصتهای زندگ کجاهستند و چطوری شناساییشون کنیم؟
2021-04-11
آوای دلا -قانون جذب در چه مواقعی کار نمیکنه؟
2021-04-16
آوای دلا - چه هزینه ای بابت بهانه هامون میدیم
2021-04-28
Episode 28: آوای دلا- آرمین محمدی
2021-05-02
Episode 29: استقبال از سختیها در زندگی، داستان نوبهار
2021-05-10
Episode 30: آوای دلا- قصه صدای آمیتیس
2021-05-14
Episode 31: آوای دلا- تارا گرامی - از محمود تا لس آنجلس
2021-05-24
Episode 32: اوای دلا- آیا کاریابی هنره؟
2021-06-06
Episode 33: آوای دلا -"برای ابراز خودم اجازه لازم ندارم!"
2021-06-07
Episode 34: !آوای دلا- هنر زندگی! زندگی با هنر
2021-06-25
Episode 35: آوای دلا - ما و عادت ها با سارا رحیمی
2021-07-16
Episode 36: آوای دلا - تولدی دوباره ! زندگی بعد از ام اس و قصه عطیه
2021-07-16
Episode 37: آوای دلا -باورهای محدود کننده ما و روش های از بین بردن آنها
2021-08-09
Episode 38: آوای دلا-آ وای دلا نگرش مثبت در کنار بدبینی

Latest Episode