آکادمی آموزشی ایراکد
Category Technology
Published October 4, 2020
Episodes 20

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست های آموزشی در زمینه طراحی اپلیکیشن و سایت

Available Episodes

2020-09-28
9 راز مهم در طراحی اپلیکیشن فروشگاهی
2020-10-04
معرفی زبان برنامه نویسی جاوا و کاربردهای آن
2020-10-04
معرفی زبان برنامه نویسی #C و کاربردهای آن
2020-10-04
چگونه اپلیکیشن بسازیم؟
2020-10-04
ios چیست؟
2020-10-04
طراحی اپلیکیشن اندروید با پایتون
2020-10-04
معرفی زبان برنامه نویسی جاوا و کاربردهای آن
2020-10-04
معرفی زبان برنامه نویسی #C و کاربردهای آن
2020-10-04
چگونه اپلیکیشن بسازیم؟
2020-10-04
ios چیست؟
2020-10-04
طراحی اپلیکیشن اندروید با پایتون
2021-07-14
طراحی اپلیکیشن خدماتی
2021-07-14
طراحی اپلیکیشن رستورانی
2021-07-14
طراحی اپلیکیشن شرکتی ایراکد
2021-07-14
طراحی اپلیکیشن فروش فایل
2021-07-14
طراحی اپلیکیشن فروشگاهی
2021-07-14
طراحی اپلیکیشن ورزشی ایراکد
2021-07-15
چگونه در 3 ماه طراح وب سایت شوم؟
2021-07-15
طراحی سایت اختصاصی با cms آماده
2021-07-15
طراحی سایت فروشگاهی با cms اختصاصی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-28
9 راز مهم در طراحی اپلیکیشن فروشگاهی
2020-10-04
معرفی زبان برنامه نویسی جاوا و کاربردهای آن
2020-10-04
معرفی زبان برنامه نویسی #C و کاربردهای آن
2020-10-04
چگونه اپلیکیشن بسازیم؟
2020-10-04
ios چیست؟
2020-10-04
طراحی اپلیکیشن اندروید با پایتون
2020-10-04
معرفی زبان برنامه نویسی جاوا و کاربردهای آن
2020-10-04
معرفی زبان برنامه نویسی #C و کاربردهای آن
2020-10-04
چگونه اپلیکیشن بسازیم؟
2020-10-04
ios چیست؟
2020-10-04
طراحی اپلیکیشن اندروید با پایتون
2021-07-14
طراحی اپلیکیشن خدماتی
2021-07-14
طراحی اپلیکیشن رستورانی
2021-07-14
طراحی اپلیکیشن شرکتی ایراکد
2021-07-14
طراحی اپلیکیشن فروش فایل
2021-07-14
طراحی اپلیکیشن فروشگاهی
2021-07-14
طراحی اپلیکیشن ورزشی ایراکد
2021-07-15
چگونه در 3 ماه طراح وب سایت شوم؟
2021-07-15
طراحی سایت اختصاصی با cms آماده
2021-07-15
طراحی سایت فروشگاهی با cms اختصاصی

Latest Episode