آگاه باش
Published October 21, 2020
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

آگاه باش پلتفرمي هست براي به اشتراك گذاشتن تجربياتمون در زمينه هاي مختلف Persian/Farsi podcast platform where we can share our stories and experiences.

Available Episodes

2020-08-08
پادكست آگاه باش
2020-08-09
آگاه باش قسمت اول از سري اول
2020-08-15
آگاه باش قسمت دوم از سري اول
2020-08-22
آگاه باش قسمت سوم از سري اول
2020-08-30
آگاه باش قسمت چهارم از سري اول
2020-09-07
آگاه باش قسمت پنجم از سري اول
2020-09-22
پادكست آگاه باش قسمت ششم از مجموعه اول
2020-10-06
قسمت هفتم مجموعه اول پادكست آگاه باش
2020-10-21
قسمت هشتم مجموعه اول پادكست آگاه باش

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-08-08
پادكست آگاه باش
2020-08-09
آگاه باش قسمت اول از سري اول
2020-08-15
آگاه باش قسمت دوم از سري اول
2020-08-22
آگاه باش قسمت سوم از سري اول
2020-08-30
آگاه باش قسمت چهارم از سري اول
2020-09-07
آگاه باش قسمت پنجم از سري اول
2020-09-22
پادكست آگاه باش قسمت ششم از مجموعه اول
2020-10-06
قسمت هفتم مجموعه اول پادكست آگاه باش
2020-10-21
قسمت هشتم مجموعه اول پادكست آگاه باش

Latest Episode