آیکست
Published October 16, 2020
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در آی‌کست قراره کتاب بخونیم و بیشتر یاد بگیریم، درباره آدمها و موضوعات مهم وخلاصه هر چی که کمک کنه ما یکم بیشتر بدونیم تا بهتر زندگی کنیم صحبت می کنیم. راه ارتباط با من: [email protected] https://www.instagram.com/eye.cast/

Available Episodes

2020-07-07
تفکر کند و تند_ دانیل کانمن
2020-07-27
شیب_ست گادین
2020-08-09
تا حالا به ترس از مرگ فکر کردید؟خیره به خورشید نگریستن اثر اروین یالوم
2020-10-16
مینیمالیسم دیجیتال
2020-10-16
مینیمالیسم دیجیتال

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-07
تفکر کند و تند_ دانیل کانمن
2020-07-27
شیب_ست گادین
2020-08-09
تا حالا به ترس از مرگ فکر کردید؟خیره به خورشید نگریستن اثر اروین یالوم
2020-10-16
مینیمالیسم دیجیتال
2020-10-16
مینیمالیسم دیجیتال

Latest Episode