ادبیات کودکان
Category Education
Published February 21, 2021
Episodes 32

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست ادبیات کودکان

Available Episodes

2020-05-17
کتاب صوتی تو قهرمان منی
2020-09-21
آفتاب آمد، آفتاب مهر آمد - بیژن مفید ۱۳۵۴
2020-09-21
نمایشنامهٔ کوتی و موتی - بیژن مفید ۱۳۵۲
2020-09-21
پسرک چشم آبی - جواد مجابی ۱۳۵۳
2020-09-21
کی از همه پُر زورتره - م. آزاد ۱۳۵۳
2020-09-21
اتل‌متل - نورالدین زرین‌کلک ۱۳۵۳
2020-09-21
قصهٔ کرم ابریشم - نورالدین زرین‌کلک ۱۳۵۲
2020-09-22
پیتر و گرگ - سرگی پروکفیف ۱۳۵۰
2020-09-22
بُزی که گم شد - نادر ابراهیمی ۱۳۵۰
2020-09-22
گل اومد، بهار اومد - منوچهر نیستانی ۱۳۵۰
2020-09-22
ماهی سیاه کوچولو - صمد بهرنگی ۱۳۵۰
2020-09-22
لی‌لی لی‌لی حوضک - م. آزاد ۱۳۵۱
2020-09-22
قهرمان - تقی کیارستمی ۱۳۵۱
2020-09-22
آهو و پرنده‌ها - نیمایوشیج ۱۳۵۱
2020-09-22
دریاچهٔ قو - فرانسیس اسکالیا ۱۳۵۱
2020-09-22
بابا برفی - جبار باغچه‌بان ۱۳۵۱
2020-11-07
گالیور در جزیره کوتوله‌ها - سوپراسکوپ شماره ۱
2020-11-07
پری کوچولوی دریایی - سوپراسکوپ شماره ۲
2020-11-07
ماجراهای سندباد - سوپراسکوپ شماره ۳
2021-02-06
سفیدبرفی و آینه جادویی - سوپراسکوپ شماره ۵
2021-02-06
گرگ بد گنده و سه بچه خوک - سوپراسکوپ شماره ۶
2021-02-07
غنچه گل سرخ- سوپراسکوپ شماره ۷
2021-02-13
تام انگشتی فسقلی- سوپراسکوپ شماره ۸
2021-02-13
جن پینه‌دوز- سوپراسکوپ شماره ۹
2021-02-13
گربه‌های اشرافی- سوپراسکوپ شماره ۱۰
2021-02-16
سیندرلا - سوپراسکوپ شماره ۱۱
2021-02-16
آوازه‌خوان‌های شهر قصه - سوپراسکوپ شماره ۱۲
2021-02-16
زورو - سوپراسکوپ شماره ۱۳
2021-02-20
پینوکیو - سوپراسکوپ شماره ۴
2021-02-21
تیزچنگال ماهیچه‌دوست - سوپراسکوپ شماره ۱۴
2021-02-21
غول خودخواه - سوپراسکوپ شماره ۱۵
2021-02-21
علیمردان‌خان - سوپراسکوپ شماره ۱۶

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-17
کتاب صوتی تو قهرمان منی
2020-09-21
آفتاب آمد، آفتاب مهر آمد - بیژن مفید ۱۳۵۴
2020-09-21
نمایشنامهٔ کوتی و موتی - بیژن مفید ۱۳۵۲
2020-09-21
پسرک چشم آبی - جواد مجابی ۱۳۵۳
2020-09-21
کی از همه پُر زورتره - م. آزاد ۱۳۵۳
2020-09-21
اتل‌متل - نورالدین زرین‌کلک ۱۳۵۳
2020-09-21
قصهٔ کرم ابریشم - نورالدین زرین‌کلک ۱۳۵۲
2020-09-22
پیتر و گرگ - سرگی پروکفیف ۱۳۵۰
2020-09-22
بُزی که گم شد - نادر ابراهیمی ۱۳۵۰
2020-09-22
گل اومد، بهار اومد - منوچهر نیستانی ۱۳۵۰
2020-09-22
ماهی سیاه کوچولو - صمد بهرنگی ۱۳۵۰
2020-09-22
لی‌لی لی‌لی حوضک - م. آزاد ۱۳۵۱
2020-09-22
قهرمان - تقی کیارستمی ۱۳۵۱
2020-09-22
آهو و پرنده‌ها - نیمایوشیج ۱۳۵۱
2020-09-22
دریاچهٔ قو - فرانسیس اسکالیا ۱۳۵۱
2020-09-22
بابا برفی - جبار باغچه‌بان ۱۳۵۱
2020-11-07
گالیور در جزیره کوتوله‌ها - سوپراسکوپ شماره ۱
2020-11-07
پری کوچولوی دریایی - سوپراسکوپ شماره ۲
2020-11-07
ماجراهای سندباد - سوپراسکوپ شماره ۳
2021-02-06
سفیدبرفی و آینه جادویی - سوپراسکوپ شماره ۵
2021-02-06
گرگ بد گنده و سه بچه خوک - سوپراسکوپ شماره ۶
2021-02-07
غنچه گل سرخ- سوپراسکوپ شماره ۷
2021-02-13
تام انگشتی فسقلی- سوپراسکوپ شماره ۸
2021-02-13
جن پینه‌دوز- سوپراسکوپ شماره ۹
2021-02-13
گربه‌های اشرافی- سوپراسکوپ شماره ۱۰
2021-02-16
سیندرلا - سوپراسکوپ شماره ۱۱
2021-02-16
آوازه‌خوان‌های شهر قصه - سوپراسکوپ شماره ۱۲
2021-02-16
زورو - سوپراسکوپ شماره ۱۳
2021-02-20
پینوکیو - سوپراسکوپ شماره ۴
2021-02-21
تیزچنگال ماهیچه‌دوست - سوپراسکوپ شماره ۱۴
2021-02-21
غول خودخواه - سوپراسکوپ شماره ۱۵
2021-02-21
علیمردان‌خان - سوپراسکوپ شماره ۱۶

Latest Episode