ارز دیجیتال
Category Business
Published September 22, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست ارز دیجیتال جایی هست که ما درباره دنیای ارزهای رمزپایه با شما صحبت می کنید و سعی میکنیم پادکستی باشیم که به دانش شما در مورد ارزهای دیجیتال اضافه کنه

Available Episodes

2020-09-16
S01E01[No Edit]
2020-09-22
بیت کوین چیست؟

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-16
S01E01[No Edit]
2020-09-22
بیت کوین چیست؟

Latest Episode