ارغنون
Category Arts
Published July 19, 2021
Episodes 29

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

خوانش کتاب ?، داستان کوتاه ٫قصه و دکلمه ⤵️ به روایت اسیه اسماعیلی??? ⤵️ پیح اینستاگرام ⬅️ asi.podcast ????? #بخوانم#اسی_اسماعیلی#پادکست_ارغنون# ⏪?بگذارید کتابها ما را بخوانند?⏩ ⤵️ ?میزبان خوبی برای گوشهای شما خواهم بود?

Available Episodes

2021-05-01
ماهی سیاه کوچولووو۲
2021-05-01
ماهی سیاه کوچولووو۳
2021-05-01
ماهی سیاه کوچولووو۴
2021-05-04
داش اکُل 1
2021-05-04
داش اکُل 2
2021-05-04
داش اکُل 3
2021-05-04
ماهی سیاه کوچولووو ۱
2021-05-13
بچهٔ مردم
2021-05-23
تلخون 1
2021-05-23
تلخون2
2021-05-23
تلخون3
2021-05-24
اوجوری
2021-06-01
اقای فرعی
2021-06-01
چنگیز خان(فیلو)
2021-06-13
شرطبندی
2021-06-16
حاجی مراد
2021-06-22
صورتحساب 1
2021-06-22
صورتحساب2
2021-06-22
صورتحساب3
2021-06-29
در جای خنک دوراز دسترس کودکان
2021-07-08
شازده کوچولو ١
2021-07-08
شازده کوچولو ٢
2021-07-08
شازده کوچولو ٣
2021-07-08
شازده کوچولو ٤
2021-07-12
رضایت نامه
2021-07-19
تهمت
2021-08-02
آینه
2021-08-05
دو قدم تا کانگوروها ١
2021-08-05
دو قدم تا کانگوروها ٢

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-05-01
ماهی سیاه کوچولووو۲
2021-05-01
ماهی سیاه کوچولووو۳
2021-05-01
ماهی سیاه کوچولووو۴
2021-05-04
داش اکُل 1
2021-05-04
داش اکُل 2
2021-05-04
داش اکُل 3
2021-05-04
ماهی سیاه کوچولووو ۱
2021-05-13
بچهٔ مردم
2021-05-23
تلخون 1
2021-05-23
تلخون2
2021-05-23
تلخون3
2021-05-24
اوجوری
2021-06-01
اقای فرعی
2021-06-01
چنگیز خان(فیلو)
2021-06-13
شرطبندی
2021-06-16
حاجی مراد
2021-06-22
صورتحساب 1
2021-06-22
صورتحساب2
2021-06-22
صورتحساب3
2021-06-29
در جای خنک دوراز دسترس کودکان
2021-07-08
شازده کوچولو ١
2021-07-08
شازده کوچولو ٢
2021-07-08
شازده کوچولو ٣
2021-07-08
شازده کوچولو ٤
2021-07-12
رضایت نامه
2021-07-19
تهمت
2021-08-02
آینه
2021-08-05
دو قدم تا کانگوروها ١
2021-08-05
دو قدم تا کانگوروها ٢

Latest Episode