از فرسنگ‌ها دورتر | From Miles Away
Category Arts
Published July 9, 2020
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست فارسی روایت، یادداشت، موسیقی ... اینجا برایتان از شادی‌ها، غم‌ها، عاشقی‌ها و نرسیدن‌ها، از خاطراتِ فرسنگ‌ها دورتر، می‌نویسیم و می‌خوانیم؛ شاید که گوش‌هایتان دقایقی لذت ببرد. با احترام سحر سفلایی سعید کرابی

Available Episodes

2020-05-15
یکم: بورژوازی
2020-05-16
دوم: مسافر | passenger
2020-05-30
سوم: ساعت‌ها همه خوابند
2020-06-23
چهارم: کوچ
2020-07-09
پنجم: تابستان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-15
یکم: بورژوازی
2020-05-16
دوم: مسافر | passenger
2020-05-30
سوم: ساعت‌ها همه خوابند
2020-06-23
چهارم: کوچ
2020-07-09
پنجم: تابستان

Latest Episode