از گره تا گشایش ،پادکستهایی از دنیای ؟؟
Category Education
Published March 26, 2021
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در سری پادکستهای «از گره تا گشایش» به دنیای درونی یک نوجوان و چگونگی تعامل و شناخت او از دنیای بیرون می پردازیم،مهمانان ما در این پادکست یا نوجوان اند یا معلم و پدر مادرهایی که باآنها در ارتباطند ... از گره تا گشایش قرار است ،فرایندهایی که نوجوانان برای حل مسائل خویش انتخاب یا کشف کرده اند با رویکرد کوچینگ بشنود،به راستی چقدر اهمیت دارد صدای نوجوانان را هم اکنون بشنویم؟آیا آنها حتما بعد از سپری کردن این دوره و رسیدن به سن قانونی باید عضوی مسئول و محق در جامعه باشند؟شنیدن صدای آنها چه اهمیتی برای شما دارد؟ شماره تماس برای حضور در پادکست ۰۹۱۰۶۹۸۵۲۹۸ فاطمه نوروزی

Available Episodes

2020-07-18
دنیای مارال
2020-07-20
دنیای ثنا
2020-07-28
دنیای سروش
2020-08-04
دنیای سروناز
2020-08-25
دنیای عسل
2020-10-07
دنیای ناهید با مامان گیسو
2021-03-26
دنیای مریم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-18
دنیای مارال
2020-07-20
دنیای ثنا
2020-07-28
دنیای سروش
2020-08-04
دنیای سروناز
2020-08-25
دنیای عسل
2020-10-07
دنیای ناهید با مامان گیسو
2021-03-26
دنیای مریم

Latest Episode