الکترون آزاد
Category Technology
Published October 31, 2020
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

الکترون آزاد یک پادکست خبری تحلیلی در خصوص موضوعات روز دنیای انرژی و موضوعات مرتبط با اون مثل اقتصاد، سیاست، محیط زیست و انواع تکنولوژی هاست

Available Episodes

2020-05-16
اپیزود اول: از پمپ بنزین های فضایی تا خورشید مصنوعی
2020-06-22
اپیزود 2- وقتی یک بشکه نفت از یک فنجان قهوه ارزانتر میشود
2020-08-01
اپیزود سوم : پایان نفت، بازی قدرت ها و دموکراسی انرژی
2020-10-31
اپیزود 4- نفس زمین در انتظار رقابت فیل ها و الاغ ها

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-16
اپیزود اول: از پمپ بنزین های فضایی تا خورشید مصنوعی
2020-06-22
اپیزود 2- وقتی یک بشکه نفت از یک فنجان قهوه ارزانتر میشود
2020-08-01
اپیزود سوم : پایان نفت، بازی قدرت ها و دموکراسی انرژی
2020-10-31
اپیزود 4- نفس زمین در انتظار رقابت فیل ها و الاغ ها

Latest Episode