انجمن گیمیفیکیشن ایران
Category Business
Published June 20, 2020
Episodes 16

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این صفحه می توانید پادکست های مرتبط انجمن گیمیفیکیشن ایران را ببینید .

Available Episodes

2018-10-18
سخنرانی محسن سعیدی
2018-10-18
سخنرانی سجاد خزایی
2019-01-12
قسمت نهم بخش اول : بررسی موفقیت کمپین گیمیفای شده اپلیکیشن تاپ
2019-01-12
قسمت نهم بخش دوم : روانشناسی اجتماعی برای طراحان گیمیفیکیشن
2019-02-25
الهام شورابی / کاربردهای گیمیفیکیشن در بازاریابی مد و فشن
2019-02-25
امیرحسین کریمی / بهبود رفتار پرداخت در ایران رنتر به وسیله گیمیفیکیشن
2019-04-14
بخش اول: محمد امین نبیل (مورد کاوی طراحی گیمیفیکیشن در کارجو+)
2019-04-14
بخش دوم: جواد نیک پیام (ایجاد توازن در طراحی گیمیفیکیشن)
2019-05-01
وفاداری و گیمیفیکیشن
2019-05-01
نقش گیمیفیکیشن در بهبود محصول
2019-06-16
مصطفی قاری
2019-06-16
نگار فیروزفر
2019-07-28
زهرا عنایتی (مطالعه موردی کاربرد گیمیفیکیشن در کوچینگ)
2019-07-28
ارسلان شورابی (کاربرد گیمیفیکیشن در بازاریابی)
2019-07-28
زهرا عنایتی (مطالعه موردی کاربرد گیمیفیکیشن در کوچینگ)
2019-07-28
ارسلان شورابی (کاربرد گیمیفیکیشن در بازاریابی)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-10-18
سخنرانی محسن سعیدی
2018-10-18
سخنرانی سجاد خزایی
2019-01-12
قسمت نهم بخش اول : بررسی موفقیت کمپین گیمیفای شده اپلیکیشن تاپ
2019-01-12
قسمت نهم بخش دوم : روانشناسی اجتماعی برای طراحان گیمیفیکیشن
2019-02-25
الهام شورابی / کاربردهای گیمیفیکیشن در بازاریابی مد و فشن
2019-02-25
امیرحسین کریمی / بهبود رفتار پرداخت در ایران رنتر به وسیله گیمیفیکیشن
2019-04-14
بخش اول: محمد امین نبیل (مورد کاوی طراحی گیمیفیکیشن در کارجو+)
2019-04-14
بخش دوم: جواد نیک پیام (ایجاد توازن در طراحی گیمیفیکیشن)
2019-05-01
وفاداری و گیمیفیکیشن
2019-05-01
نقش گیمیفیکیشن در بهبود محصول
2019-06-16
مصطفی قاری
2019-06-16
نگار فیروزفر
2019-07-28
زهرا عنایتی (مطالعه موردی کاربرد گیمیفیکیشن در کوچینگ)
2019-07-28
ارسلان شورابی (کاربرد گیمیفیکیشن در بازاریابی)
2019-07-28
زهرا عنایتی (مطالعه موردی کاربرد گیمیفیکیشن در کوچینگ)
2019-07-28
ارسلان شورابی (کاربرد گیمیفیکیشن در بازاریابی)

Latest Episode