اندیشه صبور
Category Business
Published January 3, 2021
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این پادکست مناسب افرادیست که میان‌رشته ای می اندیشند. پیوندهای میان رشته ای مدیریت، کارافرینی، جامعه شناسی و روانشناسی.. بر اساس اندیشه های دکتر صبورطینت

Available Episodes

2020-06-10
اپیزود ۱ : قوانین طلایی برندینگ شخصی
2020-06-12
اپیزود ۲ : ساختن بوم برند شخصی
2020-06-17
اپیزود ۳ : لینچ پین باشید !!
2020-06-22
اپیزود ۵ : (دیجیتالی شو) از آلبوم "برند شخصی"
2020-06-28
اپیزود ۰ از پادکست "سازمان انسانی"
2020-07-04
هد هانترها
2020-07-13
معرفی گواهینامه PHR
2020-08-18
خلاصه کتاب "هنر به تخم گرفتن"
2020-11-05
HR business partner
2020-12-07
HRM for non HR
2021-01-03
why

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-10
اپیزود ۱ : قوانین طلایی برندینگ شخصی
2020-06-12
اپیزود ۲ : ساختن بوم برند شخصی
2020-06-17
اپیزود ۳ : لینچ پین باشید !!
2020-06-22
اپیزود ۵ : (دیجیتالی شو) از آلبوم "برند شخصی"
2020-06-28
اپیزود ۰ از پادکست "سازمان انسانی"
2020-07-04
هد هانترها
2020-07-13
معرفی گواهینامه PHR
2020-08-18
خلاصه کتاب "هنر به تخم گرفتن"
2020-11-05
HR business partner
2020-12-07
HRM for non HR
2021-01-03
why

Latest Episode