انگارکه
Published November 24, 2020
Episodes 15

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

..من میثم صالحی تجربه هام رو از روانشناسی به زبون خودم براتون میگم

Available Episodes

2020-10-02
در مواقع بحرانی چه کنیم؟
2020-10-02
چند نکته برای درمان در روانشناسی
2020-10-02
چطور کمتر نگران باشیم؟
2020-10-02
چند مهارت زندگی زناشویی
2020-10-02
چند نکته کاربردی برای یک توافق موفق
2020-10-02
ما چطور تنش هایمان را کاهش میدهیم؟
2020-10-02
چطور از طریق زبان بدن افراد بفهمیم آنها دروغ میگویند؟
2020-10-02
خاطرات در روانکاوی چه نقشی دارند؟
2020-10-02
کودکیامون چه تاثیری توی رابطه هامون میذارن؟
2020-10-02
سه مشخصه یه عشق واقعی و با دوام
2020-10-02
اصن میتونیم تغییر کنیم؟
2020-10-18
وسواس چه علائمی دارد؟
2020-11-24
با سرعت تغییرات امروز چطور سازگار شویم؟
2021-03-09
عوامل خطر خودکشی که همه باید بدانند
2021-03-17
مهارت هایی که همه باید در ارتباط بدانیم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-02
در مواقع بحرانی چه کنیم؟
2020-10-02
چند نکته برای درمان در روانشناسی
2020-10-02
چطور کمتر نگران باشیم؟
2020-10-02
چند مهارت زندگی زناشویی
2020-10-02
چند نکته کاربردی برای یک توافق موفق
2020-10-02
ما چطور تنش هایمان را کاهش میدهیم؟
2020-10-02
چطور از طریق زبان بدن افراد بفهمیم آنها دروغ میگویند؟
2020-10-02
خاطرات در روانکاوی چه نقشی دارند؟
2020-10-02
کودکیامون چه تاثیری توی رابطه هامون میذارن؟
2020-10-02
سه مشخصه یه عشق واقعی و با دوام
2020-10-02
اصن میتونیم تغییر کنیم؟
2020-10-18
وسواس چه علائمی دارد؟
2020-11-24
با سرعت تغییرات امروز چطور سازگار شویم؟
2021-03-09
عوامل خطر خودکشی که همه باید بدانند
2021-03-17
مهارت هایی که همه باید در ارتباط بدانیم

Latest Episode