اکو
Published April 3, 2021
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اين جهان كوه است و فعل ما ندا  سوی ما آيد نداها را صدا  فعل تو كان زايد از جان و تنت  همچو فرزندی‌ بگيرد دامنت  پس تو را هر غم كه پيش آيد ز درد بر كسی تهمت منه، بر خويش گرد  فعل تست اين غصه های دم به دم  اين بود معنای قَد جَفٌَ القَلَم! در هر رنج رازی نهفته است که کشف آن گنج زندگی ما خواهد بود. قصه‌ها بهترین راه برای کشف رازهای زندگی هستند؛ چرا که قصه‌ها انعکاس زندگی انسانند در آیینه کلمات. ما در هر پادکست به دنیای قصه‌ها سفر می‌کنیم، تا با کمک آن مهارت‌ عبور از رنج‌هایمان را به‌دست آوریم. بسم‌الله ..

Available Episodes

2021-03-31
سوگواری
2021-05-21
گفتگو
2021-08-04
مهارت تصمیم‌گیری

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-03-31
سوگواری
2021-05-21
گفتگو
2021-08-04
مهارت تصمیم‌گیری

Latest Episode