ایجاد مراکز تولیدی (از صفر تا صد)
Category Business
Published June 22, 2019
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

متاسفانه منبع جامع و در دسترسی برای علاقمندان ورود به حوزه ی تولید وجود ندارد، این دوره ی آموزشی با حمایت وبسایت ویکی تولید بصورت رایگان در اختیار مهندسان و کارآفرینان قرار گرفته و اطلاعات طبقه بندی شده در راستای ایجاد یک مرکز تولیدی در اختیار شما قرار می دهد.

Available Episodes

2019-11-11
اپیزود نهم. راهنمای ساده برای اخذ مجوزهای تولید
2019-10-24
اپیزود هشتم. روش های جذب مشتری و تبلیغات
2019-08-20
اپیزود هفتم. راهنمای استخدام نفرات و مروری بر قوانین کار
2019-08-04
اپیزود ششم. آماده سازی مرکز برای شروع فرآیند تولید
2019-07-20
اپیزود پنجم. راهنمای انتخاب و خرید تجهیزات
2019-07-05
اپیزود چهارم. راهنمای انتخاب سوله (محلی برای احداث مرکز تولیدی)
2019-06-28
اپیزود سوم. راهنمای ایجاد مدل کسب و کار (نگاه کلی به آنچه باید اتفاق بیفتد)
2019-06-22
اپیزود دوم. راهنمای انتخاب ایده های تولید و ارزیابی دقیق آن ها
2019-06-22
اپیزود اول. آیا شخصیت شما برای کارآفرینی در حوزه ی تولید مناسب است ؟

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-11-11
اپیزود نهم. راهنمای ساده برای اخذ مجوزهای تولید
2019-10-24
اپیزود هشتم. روش های جذب مشتری و تبلیغات
2019-08-20
اپیزود هفتم. راهنمای استخدام نفرات و مروری بر قوانین کار
2019-08-04
اپیزود ششم. آماده سازی مرکز برای شروع فرآیند تولید
2019-07-20
اپیزود پنجم. راهنمای انتخاب و خرید تجهیزات
2019-07-05
اپیزود چهارم. راهنمای انتخاب سوله (محلی برای احداث مرکز تولیدی)
2019-06-28
اپیزود سوم. راهنمای ایجاد مدل کسب و کار (نگاه کلی به آنچه باید اتفاق بیفتد)
2019-06-22
اپیزود دوم. راهنمای انتخاب ایده های تولید و ارزیابی دقیق آن ها
2019-06-22
اپیزود اول. آیا شخصیت شما برای کارآفرینی در حوزه ی تولید مناسب است ؟

Latest Episode