ایستگاه موسیقی
Category Arts
Published January 14, 2021
Episodes 19

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ایستگاه موسیقی

Available Episodes

2021-01-14
اپیزود ۱۹ -ایندی-راک :طلوع یک گروه خاص...!
2020-12-17
اپیزود ۱۸ -ایندی-راک : خودت انجامش بده...!
2020-10-23
اپیزود ۱۷ -پلی لیست پراگرسیو راک...!
2020-09-26
اپیزود 16 -ظهور یک نابغه،قسمت دوم...!
2020-08-28
اپیزود ۱۵ -ظهور یک نابغه،قسمت اول...!
2020-08-15
اپیزود ۱۴ -سندروم زندگی دوم...
2020-08-01
اپیزود ۱۳ -آخرین خداحافظی در ایستگاه آناتما...
2020-07-18
اپیزود ۱۲-سفر به قلمرو پراگرسیو راک
2020-06-27
اپیزود ۱۱--خداحافظ بریت-پاپ...!
2020-06-13
اپیزود ۱۰- گروهی با شروع مستقل!
2020-05-30
اپیزود ۹- از هنرستان موسیقی تا اجرا با بزرگان
2020-05-23
اپیزود ۸- چرا باران همیشه روی من میبارد؟!
2020-05-09
اپیزود ۷- موسیقی٬ماشین٬فرمول یک
2020-05-02
اپیزود ۶- از اجرا در مدرسه تا جایزه گرمی
2020-04-25
اپیزود ۵- عاشقانه های راک دهه ۷۰
2020-04-18
اپیزود 4 - گروهی با اعضای متفاوت!
2020-04-11
اپیزود 3 - ابر گروه پر حاشیه!
2020-04-04
اپیزود 2 - قهرمان های ستایش نشده!
2020-04-03
اپیزود ۱ - دهه ۷۰

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-14
اپیزود ۱۹ -ایندی-راک :طلوع یک گروه خاص...!
2020-12-17
اپیزود ۱۸ -ایندی-راک : خودت انجامش بده...!
2020-10-23
اپیزود ۱۷ -پلی لیست پراگرسیو راک...!
2020-09-26
اپیزود 16 -ظهور یک نابغه،قسمت دوم...!
2020-08-28
اپیزود ۱۵ -ظهور یک نابغه،قسمت اول...!
2020-08-15
اپیزود ۱۴ -سندروم زندگی دوم...
2020-08-01
اپیزود ۱۳ -آخرین خداحافظی در ایستگاه آناتما...
2020-07-18
اپیزود ۱۲-سفر به قلمرو پراگرسیو راک
2020-06-27
اپیزود ۱۱--خداحافظ بریت-پاپ...!
2020-06-13
اپیزود ۱۰- گروهی با شروع مستقل!
2020-05-30
اپیزود ۹- از هنرستان موسیقی تا اجرا با بزرگان
2020-05-23
اپیزود ۸- چرا باران همیشه روی من میبارد؟!
2020-05-09
اپیزود ۷- موسیقی٬ماشین٬فرمول یک
2020-05-02
اپیزود ۶- از اجرا در مدرسه تا جایزه گرمی
2020-04-25
اپیزود ۵- عاشقانه های راک دهه ۷۰
2020-04-18
اپیزود 4 - گروهی با اعضای متفاوت!
2020-04-11
اپیزود 3 - ابر گروه پر حاشیه!
2020-04-04
اپیزود 2 - قهرمان های ستایش نشده!
2020-04-03
اپیزود ۱ - دهه ۷۰

Latest Episode