این چهارشنبه
Published December 2, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

هر چهارشنبه همراه با سلمان ستوده پادکست فرهنگی،هنری،اجتماعی ??? تهیه و اجرا @about.salman در تمام اپهای پادگیر،اینستاگرام،توییتر و تلگرام ما را با آیدی زیر پیدا کنید: In4shanbeh

Available Episodes

2020-06-28
اپیزود ۱-قانون سه چیز خوب
2020-07-07
اپیزود دوم - خوشمزه اما خطرناک!
2020-07-15
اپیزود سوم-از سیر تا پیاز واکسن کرونا
2020-07-29
اپیزود چهارم-قدم به قدم تا آغاز جنگ
2020-08-05
اپیزود پنجم - ویروس مُسری جنگ
2020-08-21
اپیزود ششم - جامِ زهرِ وِرسای
2020-09-15
اپیزود هفتم - جنایات و مکافات سرهنگ-بخش اول
2020-12-02
اپیزود هشتم-جنایات و مکافات سرهنگ-بخش دوم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-28
اپیزود ۱-قانون سه چیز خوب
2020-07-07
اپیزود دوم - خوشمزه اما خطرناک!
2020-07-15
اپیزود سوم-از سیر تا پیاز واکسن کرونا
2020-07-29
اپیزود چهارم-قدم به قدم تا آغاز جنگ
2020-08-05
اپیزود پنجم - ویروس مُسری جنگ
2020-08-21
اپیزود ششم - جامِ زهرِ وِرسای
2020-09-15
اپیزود هفتم - جنایات و مکافات سرهنگ-بخش اول
2020-12-02
اپیزود هشتم-جنایات و مکافات سرهنگ-بخش دوم

Latest Episode