باهم بخوانیم
Category Arts
Published November 14, 2019
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

درباره کتاب و خواندن و نویسنده‌هایی که تبلیغات و فروش ندارند اما بی نظیرند. هدف خواندن بهترین‌هاست و تن ندادن به روابط و باند و پول برای شناساندن کتاب و خواندن بهترین‌ها و در نهایت به آگاهی رسیدن. اینجا قرار است با هم بخوانیم.

Available Episodes

2019-11-06
داستان مثل چیزی که مادر درست می‌کرد نوشته شرلی جکسون
2019-11-14
داستان خوبه که عرق نمی‌کنی، نوشته مرتضی کربلایی لو

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-11-06
داستان مثل چیزی که مادر درست می‌کرد نوشته شرلی جکسون
2019-11-14
داستان خوبه که عرق نمی‌کنی، نوشته مرتضی کربلایی لو

Latest Episode