با من گوش کن - پادکست فارسی - Baman goosh kon
Category Arts
Published March 16, 2021
Episodes 17

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

به سینما، موسیقی و شعر علاقمندم، تلفیقش رو در این پادکست با شما به اشتراک میگذارم با من گوش کنید

Available Episodes

2020-04-05
با من گوش کن | اپیزود 1 | به یاد عباس کیارستمی، در ستایش زندگی
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 2 | به یاد خسرو شکیبایی
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 4 | برای سرای امید
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 3 | برای مادر، معنای زندگی
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 5 | حیات، غفلت رنگین یک دقیقه ی حوا
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 6 | دچار باید بود
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 7 | خاک بلاخیز
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 8 | ایرانه خانم
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 9 | عشق، نتیجه ی سوء تفاهم
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 10 | من مرگ هیچ عزیزی را باور نمیکنم
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 11 | این جور که می‌بریم تا کی؟
2020-04-12
با من گوش کن | اپیزود 12 | برای پدر
2020-07-11
با من گوش کن | اپیزود 13 | نوبت عاشقیست یک چندی
2020-09-12
با من گوش کن | اپیزود 14 | که این خون، خون فرزندان صحراست
2020-12-14
با من گوش کن | اپیزود 15 | یارا تو بمان
2021-01-08
با من گوش کن | اپیزود 16 | مردگان این سال، عاشق ترین زندگان
2021-03-16
با من گوش کن | اپیزود 17 | برای بهار دلکش

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-05
با من گوش کن | اپیزود 1 | به یاد عباس کیارستمی، در ستایش زندگی
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 2 | به یاد خسرو شکیبایی
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 4 | برای سرای امید
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 3 | برای مادر، معنای زندگی
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 5 | حیات، غفلت رنگین یک دقیقه ی حوا
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 6 | دچار باید بود
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 7 | خاک بلاخیز
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 8 | ایرانه خانم
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 9 | عشق، نتیجه ی سوء تفاهم
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 10 | من مرگ هیچ عزیزی را باور نمیکنم
2020-04-06
با من گوش کن | اپیزود 11 | این جور که می‌بریم تا کی؟
2020-04-12
با من گوش کن | اپیزود 12 | برای پدر
2020-07-11
با من گوش کن | اپیزود 13 | نوبت عاشقیست یک چندی
2020-09-12
با من گوش کن | اپیزود 14 | که این خون، خون فرزندان صحراست
2020-12-14
با من گوش کن | اپیزود 15 | یارا تو بمان
2021-01-08
با من گوش کن | اپیزود 16 | مردگان این سال، عاشق ترین زندگان
2021-03-16
با من گوش کن | اپیزود 17 | برای بهار دلکش

Latest Episode