بفرمایید لطفاً
Category Arts
Published February 6, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

کتاب کوچه دانشنامه‌ی فولکلور زبان فاسی است که توسط احمد شاملو و با همکاری آیدا سرکیسیان، که در چندین جلد تدوین شده‌است. و تا پایان حرف «ح» منتشر شده است. این دایره‌المعارف شامل دسته بندی‌هایی همچون امثال و حکم، بازی و ترانه، باورهای توده، ترکیبات دیگر، تعبیرات مصدری، ترکیبات جمله‌ای و شبه جمله‌ای، نفرین‌ها و دعاها، خوابگزاری‌ها، چیستان‌ها و … می‌باشد.

Available Episodes

2020-09-13
ابراهیم ادهم
2020-10-04
بابا خارکن
2020-10-13
بدترین بنده خدا
2020-10-20
بهلول و قاضی القضات بغداد
2020-11-10
چهل گزه مو
2020-12-26
بخت
2021-01-19
گل خندون
2021-01-19
گل خندون

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-13
ابراهیم ادهم
2020-10-04
بابا خارکن
2020-10-13
بدترین بنده خدا
2020-10-20
بهلول و قاضی القضات بغداد
2020-11-10
چهل گزه مو
2020-12-26
بخت
2021-01-19
گل خندون
2021-01-19
گل خندون

Latest Episode