بلاک تایم
Category Technology
Published March 22, 2021
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بلاک تایم پادکستی درباره‌ی ارز دیجیتال و دنیای بلاک چین است.

Available Episodes

2021-02-20
از جان ما چه می‌خواهی آقای ماسک؟
2021-03-22
اپیزود دوم؛‌ ما رو دور ننداز!
2021-06-05
پادکست بلاک تایم - اپیزود سوم
2021-06-05
پادکست بلاک تایم - اپیزود سوم
2021-08-07
جان مکافی؛ شب به‌خیر و موفق باشید

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-02-20
از جان ما چه می‌خواهی آقای ماسک؟
2021-03-22
اپیزود دوم؛‌ ما رو دور ننداز!
2021-06-05
پادکست بلاک تایم - اپیزود سوم
2021-06-05
پادکست بلاک تایم - اپیزود سوم
2021-08-07
جان مکافی؛ شب به‌خیر و موفق باشید

Latest Episode