بندرشبانه | Bandareshabane
Category Entertainment
Published December 23, 2020
Episodes 17

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بندر شبانه یک بندرگاه شبانه روزی است که در یک دنیای موازی بازتابی از جامعه امروز است. تمام شخصیت های داستان ها برخلاف شباهت اسمی کاملا خیالی هستند و هیچ گونه ارتباطی با این دنیا ندارند. ورود به این بندرگاه تنها با کشتی فکر و خیال میسر میشود و یک انتخاب است که هیچ گونه هزینه ای برای دارنده کشتی به همراه ندارد. برای آرامش و دوری از مشکلات ، لنگر کشتی افکار خود را در این بندرگاه به آب بندازید. لطفا با معرفی این مکان به دیگر دوستانتان به ادامه دار بودن کار این بندر کمک کنید. https://zil.ink/bandar_e_shabane

Available Episodes

2020-04-25
001 - زورگویی - بخش اول
2020-05-02
002 - زورگویی - یخش دوم
2020-05-09
003 - C2H5OH
2020-05-16
004 - شبکه اجتمائی
2020-05-24
005 - قضاوت
2020-05-31
006 - بهداشت جنسی
2020-06-07
007 - SHOW-OFF
2020-08-02
008 - افسردگی
2020-08-23
009 - کوچ
2020-09-28
010 - سانسور
2020-10-25
011 - آپوکالیپس
2020-11-22
012 - هنر مکالمه
2020-12-20
013 - شکرگزاری
2020-12-23
قسمت اول سینما19 - جادو
2021-01-14
قسمت دوم سینما19 - عشق
2021-02-17
قسمت سوم سینما19 - مرگ
2021-02-18
قسمت سوم سینما19 - مرگ

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-25
001 - زورگویی - بخش اول
2020-05-02
002 - زورگویی - یخش دوم
2020-05-09
003 - C2H5OH
2020-05-16
004 - شبکه اجتمائی
2020-05-24
005 - قضاوت
2020-05-31
006 - بهداشت جنسی
2020-06-07
007 - SHOW-OFF
2020-08-02
008 - افسردگی
2020-08-23
009 - کوچ
2020-09-28
010 - سانسور
2020-10-25
011 - آپوکالیپس
2020-11-22
012 - هنر مکالمه
2020-12-20
013 - شکرگزاری
2020-12-23
قسمت اول سینما19 - جادو
2021-01-14
قسمت دوم سینما19 - عشق
2021-02-17
قسمت سوم سینما19 - مرگ
2021-02-18
قسمت سوم سینما19 - مرگ

Latest Episode