بنگاه شادمانی
Category Music
Published May 20, 2021
Episodes 27

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکستی درباره تاریخچه و مردمان موسیقی کوچه‌بازاری کاری از: بهاءالدین مرشدی تهیه‌کننده: رادیوگوشه

Available Episodes

2020-12-22
تبلیغ بنگاه شادمانی
2020-12-23
بنگاه شادمانی/ قسمت اول/ لاله‌زار
2020-12-31
بنگاه شادمانی / قسمت دوم / شعر عامیانه
2021-01-07
بنگاه شادمانی / قسمت سوم / بیات خوزستان
2021-01-14
بنگاه شادمانی / قسمت چهارم / قاسم عرب
2021-01-21
بنگاه شادمانی / قسمت پنجم / ستاره خاور
2021-01-28
بنگاه شادمانی / قسمت ششم / ام‌کلثوم ایران
2021-02-04
بنگاه شادمانی / قسمت هفتم/ آوای داود
2021-02-11
بنگاه شادمانی / قسمت هشتم / همه آن آوازخوانان
2021-02-18
بنگاه شادمانی / قسمت نهم / مرلین مونرو اوباش
2021-02-25
بنگاه شادمانی / قسمت دهم / بد کردی لیلا
2021-03-04
بنگاه شادمانی / قسمت یازدهم / حاجی فیروز
2021-03-11
بنگاه شادمانی / قسمت دوازدهم / چهارشنبه‌سوری
2021-03-18
بنگاه شادمانی / قسمت سیزدهم / گلچین شاد نوروزی
2021-04-01
بنگاه شادمانی / قسمت چهاردهم / سیزده‌به‌در
2021-04-15
بنگاه شادمانی / قسمت پانزدهم / ابوالحسن خان
2021-04-29
بنگاه شادمانی / قسمت شانزدهم / محلیات صبا
2021-05-13
بنگاه شادمانی / قسمت هفدهم / عمله دسته دسته
2021-05-20
بنگاه شادمانی / قسمت هجدهم / جامعه باربد
2021-06-10
بنگاه شادمانی / قسمت نوزدهم / جوجه زیر سبد
2021-06-17
بنگاه شادمانی / قسمت بیستم / فکاهیات مقدم
2021-06-25
بنگاه شادمانی / قسمت بیست‌ویکم / آمنه آمنه
2021-07-01
بنگاه شادمانی / قسمت بیست‌و‌دوم / برادران طلایی
2021-07-16
بنگاه شادمانی / قسمت بیست‌وسوم / کریم، کدوم کریم؟
2021-07-22
بنگاه شادمانی / قسمت بیست‌وچهارم / رادیو منوچهر
2021-08-05
بنگاه شادمانی / قسمت بیست‌وپنجم / لب کارون
2021-08-13
بنگاه شادمانی / قسمت بیست‌وششم / عمو سبزی‌فروش

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-22
تبلیغ بنگاه شادمانی
2020-12-23
بنگاه شادمانی/ قسمت اول/ لاله‌زار
2020-12-31
بنگاه شادمانی / قسمت دوم / شعر عامیانه
2021-01-07
بنگاه شادمانی / قسمت سوم / بیات خوزستان
2021-01-14
بنگاه شادمانی / قسمت چهارم / قاسم عرب
2021-01-21
بنگاه شادمانی / قسمت پنجم / ستاره خاور
2021-01-28
بنگاه شادمانی / قسمت ششم / ام‌کلثوم ایران
2021-02-04
بنگاه شادمانی / قسمت هفتم/ آوای داود
2021-02-11
بنگاه شادمانی / قسمت هشتم / همه آن آوازخوانان
2021-02-18
بنگاه شادمانی / قسمت نهم / مرلین مونرو اوباش
2021-02-25
بنگاه شادمانی / قسمت دهم / بد کردی لیلا
2021-03-04
بنگاه شادمانی / قسمت یازدهم / حاجی فیروز
2021-03-11
بنگاه شادمانی / قسمت دوازدهم / چهارشنبه‌سوری
2021-03-18
بنگاه شادمانی / قسمت سیزدهم / گلچین شاد نوروزی
2021-04-01
بنگاه شادمانی / قسمت چهاردهم / سیزده‌به‌در
2021-04-15
بنگاه شادمانی / قسمت پانزدهم / ابوالحسن خان
2021-04-29
بنگاه شادمانی / قسمت شانزدهم / محلیات صبا
2021-05-13
بنگاه شادمانی / قسمت هفدهم / عمله دسته دسته
2021-05-20
بنگاه شادمانی / قسمت هجدهم / جامعه باربد
2021-06-10
بنگاه شادمانی / قسمت نوزدهم / جوجه زیر سبد
2021-06-17
بنگاه شادمانی / قسمت بیستم / فکاهیات مقدم
2021-06-25
بنگاه شادمانی / قسمت بیست‌ویکم / آمنه آمنه
2021-07-01
بنگاه شادمانی / قسمت بیست‌و‌دوم / برادران طلایی
2021-07-16
بنگاه شادمانی / قسمت بیست‌وسوم / کریم، کدوم کریم؟
2021-07-22
بنگاه شادمانی / قسمت بیست‌وچهارم / رادیو منوچهر
2021-08-05
بنگاه شادمانی / قسمت بیست‌وپنجم / لب کارون
2021-08-13
بنگاه شادمانی / قسمت بیست‌وششم / عمو سبزی‌فروش

Latest Episode