بهترین خودت شو – تهران پادکست
Category Other
Published January 7, 2021
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

با هم پادکست خوب گوش کنیم

Available Episodes

2019-04-08
اپیزود 10: گفتگو با رضا غیابی (مدیرعامل موسسه فرصت آفرین) – قسمت اول
2019-04-08
اپیزود 9: عادت
2019-04-06
اپیزود 8: تا آخرین نفس
2019-04-06
اپیزود 7: انگیزه آهنین
2019-04-06
اپیزود 6: خورشید درون
2019-04-06
اپیزود 5: گفتگو با شاهین کلانتری (موسس مدرسه نویسندگی)
2019-04-01
اپیزود 4: نبرد شخصی
2019-04-01
اپیزود 3: صدای سکوت
2019-04-01
اپیزود 2: کارخانه ذهن
2019-03-28
اپیزود 1: از کمال گرایی تا رستگاری

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-04-08
اپیزود 10: گفتگو با رضا غیابی (مدیرعامل موسسه فرصت آفرین) – قسمت اول
2019-04-08
اپیزود 9: عادت
2019-04-06
اپیزود 8: تا آخرین نفس
2019-04-06
اپیزود 7: انگیزه آهنین
2019-04-06
اپیزود 6: خورشید درون
2019-04-06
اپیزود 5: گفتگو با شاهین کلانتری (موسس مدرسه نویسندگی)
2019-04-01
اپیزود 4: نبرد شخصی
2019-04-01
اپیزود 3: صدای سکوت
2019-04-01
اپیزود 2: کارخانه ذهن
2019-03-28
اپیزود 1: از کمال گرایی تا رستگاری

Latest Episode