به عبارت دیگر
Category News
Published May 26, 2021
Episodes 280

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Interviews with prominent politicians, writers and artists. The original programme is aired weekly on BBC Persian TV.

Available Episodes

2015-11-13
گفت و گو با دمیتری پسکوف
2015-11-17
گفت و گو با دایانا دارک
2015-11-27
گفت و گو با صائب عریقات
2015-12-03
گفت و گو با نوال سعداوی
2015-12-09
گفت و گو با صدرالدین زاهد
2015-12-17
گفت و گو با جواد خادم
2016-01-12
گفت و گوی اختصاصی با پرویز مشرف
2016-01-12
به عبارت دیگر: گفت و گو با یوسی الفر
2016-02-03
گفت و گو با احمد اشرف
2016-02-03
گفت و گو با حامد کرزی
2016-02-05
گفت و گو با کاوه مدنی
2016-02-05
گفت و گو با مریم فقیه ایمانی
2016-02-05
گفت و گو با محمد مرندی و جمال خاشقجی
2016-02-15
گفت و گو با رضا و ارشاد علیجانی
2016-04-13
گفت و گو با محمدرضا نیکفر
2016-04-13
گفت و گوی سرویس جهانی با منصور الترکی
2016-04-13
گفت و گوی با حسن کامشاد (بخش اول)
2016-04-14
گفت و گو با حسن کامشاد- بخش دوم
2016-04-14
گفت و گوی اختصاصی با هاینتس فیشر
2016-04-14
گفت و گو با تریتا پارسی
2016-04-28
گفت و گو با دیوید هاروی
2016-04-28
گفت و گو با هومن میررفعتی
2016-06-02
گفت و گوی سرویس جهانی با هیلی باربر
2016-06-02
گفت و گو با شیوا فرهمندراد
2016-06-02
گفت و گو با حمزه حوثی
2016-06-02
گفت و گو با علینقی عالیخانی
2016-06-14
به عبارت دیگر: گفت و گو با محمد علی الهی
2016-07-13
گفت و گو با مژگان صوابی اصفهانی
2016-07-15
به عبارت دیگر: گفت و گو با محمد مدرس
2016-07-15
به عبارت دیگر ویژه: گفت و گو با نجمه باتمانقلیچ
2016-07-18
گفت و گو با امیرحسین بهبودی
2016-07-18
به عبارت دیگر ویژه: گفت و گو با رحمت الله و پریسا بدیعی
2016-07-18
به عبارت دیگر: گفت و گوی اختصاصی با عبدالله عبدالله
2016-08-18
به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با حسام عیسی
2016-08-22
به عبارت دیگر: گفت و گو با عمر ایلخانی زاده
2016-08-22
به عبارت دیگر: گفت و گو با صدرالدین الهی
2016-08-22
به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با اسماعیل سزگین
2016-08-24
به عبارت دیگر: گفت و گو با ژیلا موحد شریعت پناهی
2016-08-24
به عبارت دیگر: گفت و گو با مینا علیزاده
2016-08-31
به عبارت دیگر: گفت و گو با تورج دریایی
2016-09-16
گفت و گوی سرویس جهانی با پل رفسدال
2016-09-16
به عبارت دیگر: گفت و گو با مسیح علی نژاد
2016-09-27
به عبارت دیگر: گفت و گو با مصطفی هجری
2016-10-14
به عبارت دیگر: گفت و گو با بیژن خلیلی
2016-10-14
به عبارت دیگر: گفت و گوی اختصاصی با اورهان پاموک
2016-10-14
به عبارت دیگر: گفت و گو با صلاح الدین ربانی
2016-10-21
گفت و گوی سرویس جهانی با دمیتری پسکوف
2016-11-04
به عبارت دیگر ویژه: گفت و گو با فریدون علا
2016-11-04
به عبارت دیگر ویژه: گفت و گو با زینت مودب خطیبی
2016-11-25
به عبارت دیگر: گفت و گو با زلمی خلیل زاد
2016-11-25
به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با استفان دمیستورا
2016-12-09
گفت و گوی اختصاصی با مسعود بارزانی
2016-12-09
به عبارت دیگر: گفت و گو با کامیل احمدی
2016-12-19
به عبارت دیگر ویژه: گفت و گو با پرویز کاردان
2017-01-03
به عبارت دیگر: گفت و گو با فرزانه میلانی
2017-01-03
به عبارت دیگر: گفت و گو با نادر نادری
2017-01-06
به عبارت دیگر: گفت و گو با عطا محمد نور
2017-01-13
به عبارت دیگر: گفت و گو با مهدی خلجی(بخش اول)
2017-01-19
به عبارت دیگر: گفت و گو با مهدی خلجی(بخش دوم)
2017-02-01
به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با ریچارد هاس
2017-02-01
به عبارت دیگر: گفت و گو با امید نوری پور
2017-02-22
به عبارت دیگر: گفت و گو با بهمن نیرومند
2017-02-22
به عبارت دیگر : گفت و گو با ناصر کنعانی
2017-02-22
به عبارت دیگر: گفت و گو با عبدالله نایبی
2017-03-17
به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با اکرم خان
2017-03-17
به عبارت دیگر: گفت و گو با نینا انصاری
2017-03-17
به عبارت دیگر: گفت و گو با حبیبه سرابی
2017-04-11
داریوش- ناگفته‌ها(بخش اول)
2017-04-11
ناگفته ها- داریوش قسمت دوم
2017-04-13
ناگفته ها- داریوش قسمت سوم
2017-04-13
به عبارت دیگر: گفت و گو با ویدا حاجبی
2017-04-26
به عبارت دیگر: گفت و گو با زینب سلبی
2017-05-26
به عبارت دیگر : گفت و گو با صدیقه وسمقی
2017-05-26
به عبارت دیگر : گفت و گو با کورش نیکنام
2017-05-26
به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با جیمز میچل
2017-06-02
به عبارت دیگر: گفت و گو با محسن کدیور
2017-06-22
به عبارت دیگر: گفت و گو با اسماعیل یون
2017-06-22
به عبارت دیگر: گفت و گو با انصاف حیدر
2017-06-22
به عبارت دیگر: گفت و گو با هنر فورتیگ
2017-06-28
به عبارت دیگر: گفت و گو با عمر اکرم
2017-07-13
به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با برنی سندرز
2017-07-13
به عبارت دیگر: گفت و گو با جلال خالقی مطلق
2017-07-26
به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی بی بی سی با رجب طیب اردوغان
2017-08-04
به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی بی بی سی با عمر سیف غباش
2017-08-11
به عبارت دیگر : گفت و گو با اسدالله حبیب
2017-08-18
(به عبارت دیگر: گفت و گو با نجم الدین فرح احمد (ملا کریکار
2017-09-06
به عبارت دیگر: گفت و گو با کنان عظمه
2017-09-06
به عبارت دیگر: گفت و گو با مصطفی سُواق
2017-09-08
به عبارت دیگر: گفت و گو با اردشیر بابک نیا
2017-09-22
به عبارت دیگر: گفت و گوی اختصاصی با مسعود بارزانی
2017-09-29
به عبارت دیگر:گفت و گو با داریوش پیرنیاکان
2017-10-13
به عبارت دیگر: گفت و گو با عاصمه جهانگیر
2017-10-13
به عبارت دیگر: گفت و گو با ریچارد سیمور
2017-10-20
به عبارت دیگر: گفت و گو با بهمن مقصودلو
2017-11-03
به عبارت دیگر: گفت و گو با سید طیب جواد
2017-11-10
به عبارت دیگر : گفت و گو با اندرو اسکات کوپر
2017-11-17
(به عبارت دیگر: گفت و گو با سعید رهنما (بخش اول
2017-11-24
به عبارت دیگر: گفت و گو با سعید رهنما( بخش دوم)
2017-12-01
به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با آنژلیک کیجو
2017-12-14
گفت و گوی اختصاصی با حسن صبرا
2017-12-14
به عبارت دیگر: گفت و گو با جلال سرفراز
2017-12-21
به عبارت دیگر: گفت و گو با جمال خاشقجی
2018-01-05
به عبارت دیگر: گفت و گو با هوشنگ مرادی کرمانی (بخش اول
2018-01-05
به عبارت دیگر: گفت و گو با هوشنگ مرادی کرمانی - بخش دوم
2018-01-12
به عبارت دیگر: گفت و گو با سیران آتش
2018-01-25
به عبارت دیگر: گفت و گو با علی مزروعی
2018-01-25
به عبارت دیگر: گفت و گو با فرهاد فرجاد
2018-03-21
به عبارت دیگر: گفت‌و‌گو با تورج اتابکی
2018-03-21
به عبارت دیگر: مصاحبه اختصاصی با ویس احمد برمک
2018-03-21
به عبارت دیگر: مصاحبه اختصاصی با محمد معصوم ستانکزی
2018-03-21
به عبارت دیگر‌: گفت‌و‌گو با منصور فرهنگ
2018-03-21
به عبارت دیگر‌: گفت‌و‌گو با حسن یوسفی اشکوری
2018-03-21
به عبارت دیگر: گفت و گو با احمد میلاد کریمی
2018-03-21
به عبارت دیگر: مصاحبه با آونر گواریاهو
2018-03-21
به عبارت دیگر: گفت‌و‌گو با الیزابت اِکفوردت
2018-03-28
به عبارت دیگر: گفت‌وگو با گلرخسار صفی
2018-04-04
به عبارت دیگر: مصاحبه اختصاصی با جان بَس
2018-05-03
به عبارت دیگر ویژه: گفت و گو با رحمت الله و پریسا بدیعی
2018-06-13
به عبارت دیگر ویژه: اکبر بهکلام
2018-06-21
به عبارت دیگر: گفت وگو هایده مغیثی
2018-06-27
اسکندر آبادی
2018-07-10
محمد توکلی طرقی
2018-07-18
عباس توفیق
2018-07-26
بخش دوم گفت و گو با عباس توفیق
2018-08-14
گفت و گو با لئونارد و جین لوئیسون
2018-08-22
حسن زرهی
2018-09-18
گفت و گو با مهرداد آرین نژاد
2018-09-25
لرد دیوید اوئن
2018-10-03
شیدا قرچه داغی
2018-10-05
گفت و گو با ادریس جزایری
2018-11-01
مصاحبه استیون سکربا الن دانکن
2020-01-23
گفت‌وگو با فرانک گاردنر
2020-01-23
گفت‌وگو با رویا رحمانی
2020-01-23
گفت‌وگو با کاترین گن
2020-01-23
گفت‌وگو با مسعود فتحی
2020-01-23
گفت‌وگو با حسن شریعتمداری
2020-01-23
گفت‌وگو با استیون سکر
2020-01-23
گفت‌وگو با بهروز خلیق
2020-01-23
گفت‌وگو با امیرطاهری
2020-01-23
گفت‌وگو با آندره کالانتزوپولوس،‌
2020-01-23
گفت‌وگو با تورج اتابکی
2020-01-23
گفت‌وگو با علی افشاری
2020-01-23
گفت‌وگو با بهروز بوچانی
2020-01-23
گفت‌وگو با مهدی طلعتی
2020-01-23
گفت‌وگو با آرش آرامش
2020-01-30
گفت‌و‌گو با مسعود افتخاری
2020-01-30
گفت‌و‌گو با یووال نوح هراری
2020-01-30
گفت‌و‌گو با اکرم امام‌اوغلو
2020-01-30
گفت‌و‌گو با سعید محمودی
2020-01-30
گفت‌و‌گو با اُلگا دیویدسون
2020-01-30
گفت‌و‌گو با مازیار ابراهیمی
2020-01-30
گفت‌و‌گو با بهروز عبدالوند
2020-01-30
گفت‌و‌گو با تیم فِلَنری
2020-01-30
گفت‌و‌گو با فوزیه کوفی
2020-01-30
گفت‌و‌گو با سعید ملایی
2020-01-30
گفت‌و‌گو با جبران باسیل
2020-01-30
گفت‌و‌گو با ماریوس ویزر
2020-02-04
گفت‌و‌گو با محمدعلی طالبی
2020-02-06
گفت‌وگو با شریل بنارد
2020-02-06
گفت‌وگو با رابرت مالی
2020-02-06
گفت‌وگو با سارا بازوبندی
2020-02-06
گفت‌وگو با جیسون رضائیان
2020-02-06
گفت‌وگو با سارا وخشوری
2020-02-06
گفت‌وگو با شورا مکارمی
2020-02-06
گفت‌وگو با ایاد البغدادی
2020-02-06
گفت‌وگو با علینقی عالیخانی
2020-02-06
گفت‌وگو با جواد لعل‌محمدی
2020-02-06
گفت‌وگو با حسین آرین
2020-02-06
گفت‌وگوی اختصاصی با جواد ظریف
2020-02-06
گفت‌وگو با شهریار آهی
2020-02-06
چهل سالگی انقلاب ۵۷
2020-02-06
انقلاب و هنرمندان
2020-02-06
گفت‌وگو با کاظم کردوانی
2020-02-06
گفت‌وگو با کورت شارف
2020-02-06
گفت‌وگو با الهام احمد
2020-02-06
گفت‌وگو با الهیار کنگرلو
2020-02-06
گفت‌وگو با ویلیام برنز
2020-02-06
گفت‌وگو با مایکل کالینز
2020-02-11
گفت‌و‌گو با میثاق پارسا
2020-02-13
گفت‌و‌گو با رامز بختیار
2020-02-13
گفت‌و‌گو با حفیظ‌الله هاشمی
2020-02-13
گفت‌و‌گو با سو بلک
2020-02-13
گفت‌و‌گو با آلن دانکن
2020-02-13
گفت‌و‌گو با شیرین خانکان
2020-02-13
گفت‌و‌گو با بهرام غیاثی
2020-02-13
گفت‌و‌گو با جاوید رحمان
2020-02-13
گفت‌و‌گو با فیلیپ کرین‌بروک
2020-02-13
گفت‌و‌گو با محمد همایون قیومی
2020-02-13
گفت‌و‌گو با عبدالله العوده
2020-02-13
گفت‌و‌گو با حسین موسویان
2020-02-13
گفت‌و‌گو با یونس جلالی
2020-02-13
گفت‌و‌گو با مارتین ریس
2020-02-13
گفت‌و‌گو با ایرج مصداقی
2020-02-13
گفت‌و‌گو با ضیاالدین یوسف‌زی
2020-02-13
گفت‌و‌گو با میرویس بلخی
2020-02-25
گفت‌و‌گو با مهرزاد بروجردی
2020-02-27
گفت‌و‌گو با علی معموری
2020-02-27
گفت‌و‌گوی اختصاصی با رونن برگمن
2020-02-27
گفت‌و‌گو با نعمت‌الله بیژن
2020-02-27
گفت‌و‌گو با رضا مریدی
2020-02-27
گفت‌و‌گو با علیرضا کوشک جلالی
2020-02-27
گفت‌و‌گو با زید رعد حسین
2020-02-27
گفت‌و‌گو با سهیل پارسا
2020-02-27
گفت‌و‌گو با انیسه رسولی
2020-03-03
گفت‌وگو با دانیل جونز
2020-03-04
گفت‌و‌گو با علی میلانی
2020-03-04
گفت‌و‌گو با نصیر اندیشه
2020-04-02
گفت‌و‌گو با صالح‌محمد خلیق
2020-04-02
گفت‌و‌گو با دکتر امیرارسلان افخمی
2020-04-14
گفت‌و‌گو با لاری لاو
2020-04-21
گفت‌و‌گو با رامین جهانبگلو؛ استاد فلسفه سیاسی
2020-04-28
گفت‌و‌گوی سرویس جهانی بی‌بی‌سی با دیوید نابارو، نماینده ویژه سازمان بهداشت جهانی در خصوص مبارزه با کوید۱۹
2020-05-05
گفت‌و‌گو با دکتر آرش علائی
2020-05-09
گفت‌و‌گوی سرویس جهانی بی بی سی با یووال نوح هراری
2020-05-19
گفت‌و‌گو با بیژن خواجه پور، کارشناس اقتصاد
2020-05-23
گفت‌و‌گو با محمد محق پژوهشگر و نواندیش دینی
2020-06-02
گفت‌و‌گو با یاسر میردامادی، پژوهشگر دین و فلسفه
2020-06-06
گفت‌و‌گو با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه
2020-06-16
گفت‌وگو با منیره یوسف‌زاده، معاون وزیر دفاع افغانستان در امور تعلیمات و پرسنل
2020-06-23
گفت‌و‌گو با نادره شاملو، مشاور ارشد سابق بانک جهانی
2020-06-30
گفت‌و‌گو با قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس
2020-07-04
گفت‌و‌گو سرویس جهانی بی بی سی با ایان لیپکین، متخصص ایپدمی شناسی
2020-07-14
گفت‌و‌گو با رونن برگمن نویسنده و خبرنگار تحقیقی درباره جاسوسی بین‌المللی
2020-07-21
گفت‌و‌گو با رویا برومند، فعال حقوق بشر و مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند
2020-07-28
گفت‌و‌گو سرویس جهانی بی‌بی‌سی با دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل
2020-08-04
گفت‌و‌‌گو با رضا معینی، مسئول دفتر کشورهای فارسی زبان در سازمان گزارشگران بدون مرز
2020-08-11
گفت‌و‌گو با مظفر شیروانی، متخصص و مشاور بین المللی جنگل و محیط زیست
2020-08-18
گفت‌و‌گو با ناصر مهاجر، پژوهشگر تاریخ معاصر و نویسنده کتاب «صداهایی از یک کشتار»
2020-08-25
گفت‌و‌گو با دلجو آبادی، مدیر سازمان همبستگی با پناهندگان ایرانی
2020-09-01
گفت‌وگو با احمد بخارائی، مدیر گروه مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران
2020-09-08
بخش دوم گفت‌وگو با احمد بخارائی، مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران
2020-09-15
گفت‌و‌گو با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل
2020-09-22
«.گفت‌‌و‌گو با متئو محمد فرزانه نویسنده کتاب «زنان ایرانی و جنسیت در جنگ ایران و عراق
2020-09-29
گفت‌و‌گو با عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان
2020-10-06
گفت‌و‌گو با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
2020-10-13
گفت‌و‌گو با ژیو وانگ، زندانی پیشین اوین و پژوهشگر تاریخ
2020-10-20
گفت‌و‌گو با اکبر گنجی درباره‌ی کودتای خزنده‌ی سپاه و اطلاعات بیشتر _ بخش اول
2020-10-27
گفت‌و‌گو کودتای خزنده‌ سپاه با اکبر گنجی- بخش دوم
2020-11-03
گفت‌وگو با سرور دانش، انتخابات آمریکا و سرنوشت صلح در افغانستان
2020-11-10
گفت‌و‌گو با وئِر کای‌شی، دولت چین و ایغورهای سنجان
2020-11-17
گفت‌وگو با جان قزوینیان ، مورخ و پژوهشگر روابط ایران و آمریکا
2020-11-25
چرا استاد محمدرضا شجریان نماد هویت موسیقی ایرانی شد؟ گفت‌و‌گو با داریوش طلایی، بخش اول
2020-12-02
اهمیت ردیف و آواز در موسیقی ایرانی و نقش شجریان در ماندگاری آن؛ گفت‌و‌گو با داریوش طلایی، بخش دوم
2020-12-08
اعتراضات آبان ۹۸: آتش خاموش یاآتش زیر خاکستر؟‌ سعید مدنی، بخش اول
2020-12-15
اعتراضات آبان ۹۸: آتش خاموش یا آتش زیر خاکستر؟‌سعید مدنی، بخش دوم
2020-12-29
تاثیر کرونا بر بازار نفت و انرژی؛ فریدون فشارکی
2021-01-05
از مارش‌های نظامی تا آهنگ‌سازی برای محمد نوری؛ علی‌اکبر دلبری
2021-01-12
مذاکرات صلح و ترورهای هدفمند در افغانستان؛ لطف‌الله نجفی‌زاده
2021-01-19
محمدمسعود اندرابی، وزیر امور داخله افغانستان
2021-01-26
مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی پیشین
2021-02-02
چشم‌دید‌های یک خبرنگار جنگی ایرانی، مصطفی دانش
2021-02-09
گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام حسن فرشتیان
2021-02-16
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در أمور ایران)
2021-02-23
از جنگ تا میز مذاکره؛ عبدالرشید دوستم
2021-03-02
نابرابری‌ کشورها در دسترسی به واکسن کرونا؛ سومیا سوآمیناتن-به عبارت دیگر