بیست و یک روز شکرگزاری
Published June 20, 2020
Episodes 22

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بیست و یک روز مدیتیشن شکرگزاری هادی زند مونیکا حضرت زاده این دوره جهت بسط فرهنگ مدیتیشن و شکرگزاری و بر اساس دوره های بیست و یک روزه دیپاک چوپرا و اپرا وینفری طراحی شده است، البته با مقداری تغییرات. هر درس برای یک روز است. با دقت به فایل صوتی گوش دهید و متن مربوط به آن روز را بخوانید و به سوالات را جواب دهید و آن را در زندگی خود به کار ببرید. اگر آن را مفید یافتید به دوستان تان معرفی کنید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید پیج هادی زند: @ashti.ba.khod مونیکا حضرت زاده: @monicahazratzadeh

Available Episodes

2020-04-21
روز اول / امروز راه برکت آغاز می شود
2020-04-21
روز دوم / شکرگزاری درون شما است.
2020-04-21
روز سوم/ بیدار کردن انرژی شکرگزاری
2020-04-23
روز چهارم / برکت به ما باز می گردد
2020-04-23
روز پنجم / شکرگزاری خویشتن حقیقی ما را بیدار می کند
2020-04-23
روز ششم / سپاسگزاری در زمان حال است
2020-04-23
روز هفتم / هیچ مانعی سر راه برکت وجود ندارد
2020-04-23
روز هشتم / شکرگزاری برای ذهن و بدن سودمند است
2020-04-28
روز نهم / تغییر واقعیت شخصی شما
2020-04-28
روز دهم / شکرگزاری روابط را توسعه می دهد
2020-04-28
روز یازدهم / سخاوتمندی طبیعت منتظر ماست
2020-04-28
روز دوازدهم/ عشق ورزیدن با شکرگزاری
2020-05-12
روز سیزدهم / موفقیت از طریق شکرگزاری
2020-05-12
روز چهاردهم / شکرگزاری شفقت می آورد
2020-05-12
روز پانزدهم / با بزرگ دیدن، بزرگ خواهم شد.
2020-05-17
روز شانزدهم / راز پنهانِ بودن
2020-05-18
روز هفدهم / برکت را به روشی برای زندگی تبدیل کنیم
2020-05-20
درس هجدهم / پاداش های خودِ برتر
2020-05-20
روز نوزدهم / مسیری برای دگرگونی کامل
2020-05-24
روز بیستم / بالاترین عشق، برکت است
2020-05-28
روز بیست و یکم / دیدن با چشم جان
2020-06-05
هدیه پایان دوره: روز بیست و دوم / یگانگی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-21
روز اول / امروز راه برکت آغاز می شود
2020-04-21
روز دوم / شکرگزاری درون شما است.
2020-04-21
روز سوم/ بیدار کردن انرژی شکرگزاری
2020-04-23
روز چهارم / برکت به ما باز می گردد
2020-04-23
روز پنجم / شکرگزاری خویشتن حقیقی ما را بیدار می کند
2020-04-23
روز ششم / سپاسگزاری در زمان حال است
2020-04-23
روز هفتم / هیچ مانعی سر راه برکت وجود ندارد
2020-04-23
روز هشتم / شکرگزاری برای ذهن و بدن سودمند است
2020-04-28
روز نهم / تغییر واقعیت شخصی شما
2020-04-28
روز دهم / شکرگزاری روابط را توسعه می دهد
2020-04-28
روز یازدهم / سخاوتمندی طبیعت منتظر ماست
2020-04-28
روز دوازدهم/ عشق ورزیدن با شکرگزاری
2020-05-12
روز سیزدهم / موفقیت از طریق شکرگزاری
2020-05-12
روز چهاردهم / شکرگزاری شفقت می آورد
2020-05-12
روز پانزدهم / با بزرگ دیدن، بزرگ خواهم شد.
2020-05-17
روز شانزدهم / راز پنهانِ بودن
2020-05-18
روز هفدهم / برکت را به روشی برای زندگی تبدیل کنیم
2020-05-20
درس هجدهم / پاداش های خودِ برتر
2020-05-20
روز نوزدهم / مسیری برای دگرگونی کامل
2020-05-24
روز بیستم / بالاترین عشق، برکت است
2020-05-28
روز بیست و یکم / دیدن با چشم جان
2020-06-05
هدیه پایان دوره: روز بیست و دوم / یگانگی

Latest Episode