بیوگو
Category History
Published January 8, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست «بیوگو» راوی زندگی‌هایی است که روزی دور یا نزدیک ما جاری بودند. در هر اپیزود این پادکست بیوگرافی شخصی را خواهید شنید که توسط «گروه نویسندگان در سایه» تولید یا بازنویسی شده است.

Available Episodes

2020-09-25
اپیزود ٠۱ – زندگی‌نامه هما روستا
2020-10-17
اپیزود ۰۲ – نویسنده تمام وقت، جاسوس پاره وقت
2020-11-11
اپیزود ٠۳ – ماما آفریکا، صدای یک قاره
2020-12-08
اپیزود ۰۴ – سیاح مشرق زمین
2021-01-08
اپیزود ٠۵ – عطر وانیلی خاطره
2021-02-16
اپیزود ۰۶ – در چهارخانه هوش و جنون
2021-03-17
اپیزود ۰٧ – کیمیاگران خاطره
2021-04-22
اپیزود ۰٨ - من دینامیتم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-25
اپیزود ٠۱ – زندگی‌نامه هما روستا
2020-10-17
اپیزود ۰۲ – نویسنده تمام وقت، جاسوس پاره وقت
2020-11-11
اپیزود ٠۳ – ماما آفریکا، صدای یک قاره
2020-12-08
اپیزود ۰۴ – سیاح مشرق زمین
2021-01-08
اپیزود ٠۵ – عطر وانیلی خاطره
2021-02-16
اپیزود ۰۶ – در چهارخانه هوش و جنون
2021-03-17
اپیزود ۰٧ – کیمیاگران خاطره
2021-04-22
اپیزود ۰٨ - من دینامیتم

Latest Episode