بی نام پادکست/Binampodcast
Category History
Published May 11, 2021
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من نازنین هستم و اینجا بی نام پادکست ،من قصد دارم داستان ها و کتاب هایی از مشاهیر ادبی ایران و جهان رو براتون بخونم،گاهی هم موضوع آزاد برای صحبت خواهیم داشت?

Available Episodes

2021-04-19
سرزمین پارس و پارسیان
2021-05-02
لشکرکشی مغول ها به ایران.قسمت اول
2021-05-11
لشکرکشی مفول ها به ایران.قسمت دوم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-04-19
سرزمین پارس و پارسیان
2021-05-02
لشکرکشی مغول ها به ایران.قسمت اول
2021-05-11
لشکرکشی مفول ها به ایران.قسمت دوم

Latest Episode