تاکسی ایرانشهر – صِداسَوار – RoohCast
Category News
Published August 9, 2020
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

فصل اول صدای بهمن را سال ۱۳۸۶ آغاز کردم. بخشی از آنها در دسترس است اما بخشی دیگر به باد رفته‌اند. دومین فصل از صدای بهمن را سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ ساختم. هشت قسمت دربارهٔ زندگی در پاریس. فصل سوم را اختصاص خواهم داد به بحث و نقد و نظر دربارهٔ سریال. هرچند که هرازچندگاهی برنامه‌های ویژه نیز خواهیم داشت.

Available Episodes

No data was found

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

No data was found

Latest Episode