ترشحات ذهنی منو دوستم | Our Thoughts, Discharged
Published April 2, 2021
Episodes 37

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

"Tarashohate Zehnie Mano Doostam" (aka "Our Thoughts Discharged") is a podcast produced by Shirin Naseri and Maral Mohammadi. In this podcast we discuss topics that are interesting matters and concerns of our society and culture. Sometimes we have relevant guests on the show to hear their opinion related to the topic. من و مارال هر موقع باهم میشینیم گپ بزنیم، یهو سر یک موضوعی که مورد علاقه جفتمونه بحث میکنیم و همیشه دوست داشتیم که بقیه هم تو این بحثا شریک بشن. برای همین تصمیم گرفتیم ترشحات ذهنیمون رو با شما در میون بذاریم و اگر شما هم دوست داشتید توی این بحثا شرکت کنین.

Available Episodes

2020-07-23
قسمت ۲ : دهه‌ ۲۰ و دهه ۳۰
2020-07-23
قسمت ۳ : گلچین کردن فمنیسم
2020-07-23
قسمت ۴ : تعارف
2020-07-23
قسمت ۵ : مهاجرت
2020-07-23
قسمت ۶ : بچه‌دار شدن، خوبه یا بد؟
2020-07-23
قسمت ۱ : اعتماد به نفس
2020-07-24
قسمت ۷ : چرا حمایت نمیکنی؟
2020-07-24
قسمت ۸ : زندگی چندفرهنگی
2020-07-24
قسمت ۹ : خط قرمز در دوستی
2020-07-24
قسمت ۱۰ : فیک بودن
2020-07-24
قسمت ۱۱ : روابط رومانتیک
2020-07-24
قسمت ۱۲ : مرد مدرن
2020-07-24
قسمت ۱۳ : بچه دار شدن؟
2020-07-24
قسمت ۱۴ : رنگین کمانی کیه؟
2020-07-31
قسمت ۱۵ : خداحافظی؟ نه
2020-08-21
قسمت ۱۶: اعتماد به نفس و عزت نفس
2020-08-28
قسمت ۱۷: بدن من انتخاب من
2020-09-04
قسمت ۱۸: برابری یا فمنیسم؟
2020-09-11
قسمت ۱۹ : اقلیت‌های جنسی و جنسیتی
2020-09-18
قسمت ۲۰: سایز بدن
2020-09-25
قسمت ۲۱: تنهایی
2020-10-02
قسمت ۲۲: مهاجرت / آناهیتا از کانادا
2020-10-09
قسمت ۲۳: اوتیسم و موانع اجتماعی / بیتا حجازی
2020-10-16
قسمت ۲۳:‌ تابوی رابطه جنسی
2020-10-23
قسمت ۲۴: مرز بین کپی و الهام در موسیقی
2020-10-30
قسمت ۲۵: زن و مرد،‌ جنگ یا صلح؟
2020-11-13
قسمت ۲۶: اهمیت عوض کردن شغل در طول زندگی
2020-11-20
قسمت ۲۷: زندگی و روان
2021-01-01
قسمت ۲۸: حق و حقوق ازدواج و طلاق
2021-01-16
قسمت ۲۹: ما کی هستیم؟
2021-01-22
قسمت ۳۰: گذر از موانع سر راهمون
2021-01-31
قسمت ۳۱: فرانک عمیدی / طلاق
2021-02-05
قسمت ۳۲: مینا خانی - چرا بانو؟ چرا زن، نه؟
2021-02-12
قسمت ۳۳: کیمیامی | به من نگو چه شکلی باشم
2021-02-22
قسمت ۳۴: نوجوانی ۱ | دکتر لاله مهراد
2021-03-12
قسمت ۳۵: نوجوانی ۲ | دُره خطیبی
2021-04-02
قسمت ۳۹: سحر فاطمی - کارآفرین و آنالیست فوتبال

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-23
قسمت ۲ : دهه‌ ۲۰ و دهه ۳۰
2020-07-23
قسمت ۳ : گلچین کردن فمنیسم
2020-07-23
قسمت ۴ : تعارف
2020-07-23
قسمت ۵ : مهاجرت
2020-07-23
قسمت ۶ : بچه‌دار شدن، خوبه یا بد؟
2020-07-23
قسمت ۱ : اعتماد به نفس
2020-07-24
قسمت ۷ : چرا حمایت نمیکنی؟
2020-07-24
قسمت ۸ : زندگی چندفرهنگی
2020-07-24
قسمت ۹ : خط قرمز در دوستی
2020-07-24
قسمت ۱۰ : فیک بودن
2020-07-24
قسمت ۱۱ : روابط رومانتیک
2020-07-24
قسمت ۱۲ : مرد مدرن
2020-07-24
قسمت ۱۳ : بچه دار شدن؟
2020-07-24
قسمت ۱۴ : رنگین کمانی کیه؟
2020-07-31
قسمت ۱۵ : خداحافظی؟ نه
2020-08-21
قسمت ۱۶: اعتماد به نفس و عزت نفس
2020-08-28
قسمت ۱۷: بدن من انتخاب من
2020-09-04
قسمت ۱۸: برابری یا فمنیسم؟
2020-09-11
قسمت ۱۹ : اقلیت‌های جنسی و جنسیتی
2020-09-18
قسمت ۲۰: سایز بدن
2020-09-25
قسمت ۲۱: تنهایی
2020-10-02
قسمت ۲۲: مهاجرت / آناهیتا از کانادا
2020-10-09
قسمت ۲۳: اوتیسم و موانع اجتماعی / بیتا حجازی
2020-10-16
قسمت ۲۳:‌ تابوی رابطه جنسی
2020-10-23
قسمت ۲۴: مرز بین کپی و الهام در موسیقی
2020-10-30
قسمت ۲۵: زن و مرد،‌ جنگ یا صلح؟
2020-11-13
قسمت ۲۶: اهمیت عوض کردن شغل در طول زندگی
2020-11-20
قسمت ۲۷: زندگی و روان
2021-01-01
قسمت ۲۸: حق و حقوق ازدواج و طلاق
2021-01-16
قسمت ۲۹: ما کی هستیم؟
2021-01-22
قسمت ۳۰: گذر از موانع سر راهمون
2021-01-31
قسمت ۳۱: فرانک عمیدی / طلاق
2021-02-05
قسمت ۳۲: مینا خانی - چرا بانو؟ چرا زن، نه؟
2021-02-12
قسمت ۳۳: کیمیامی | به من نگو چه شکلی باشم
2021-02-22
قسمت ۳۴: نوجوانی ۱ | دکتر لاله مهراد
2021-03-12
قسمت ۳۵: نوجوانی ۲ | دُره خطیبی
2021-04-02
قسمت ۳۹: سحر فاطمی - کارآفرین و آنالیست فوتبال

Latest Episode