تولد معنوی
Published July 3, 2020
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

به نام خالق عشق و زیبایی.ما در اینجا قصدمان آشنایی شما با خودتان است یعنی همان خودشناسی و شناخت نقاط تاریک درونتان/چراکه دنیای بیرونی آئینه دنیای درون شماست.به شما آموزش میدهیم چگونه مراقبه انجاام دهید و چطور چاکراهای خود را پاکسازی کنید پس با ما همراه باشید.برای درک بهتر و اصولی از مراقبه و خودشناسی سری به پیج اینستاگرام و تلگرام ما بزنید تا چراغ راه برای شما روشنتر شود. در پناه خالق زیبایی ها،سرشار از عشق و آگای باشید تولد معنوی

Available Episodes

2020-06-22
self knowledge
2020-06-24
ناخودآگاه (1)
2020-07-03
ناخودآگاه بخش دوم
2020-07-03
ناخودآگاه بخش دوم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-22
self knowledge
2020-06-24
ناخودآگاه (1)
2020-07-03
ناخودآگاه بخش دوم
2020-07-03
ناخودآگاه بخش دوم

Latest Episode