تکل از پشت
Category Sports
Published January 18, 2020
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من نوید خرّم‌خورشید در این پادکست، درباره اتفاقات روز ورزش ایران و دنیا با شما صحبت خواهم کرد.

Available Episodes

2019-09-05
قسمت ۱| قربانیان سیاست در میدان ورزش
2019-09-14
قسمت ۲| برای یک صندلی در قفسی به نام آزادی
2019-09-21
قسمت ۳| یه مرد بود، یه مرد
2019-10-18
قسمت ۴| همین حس پاک
2019-12-01
قسمت ۵ |راه نجات فوتبال، راه نجات کشور؛ تفنگت را زمین بگذار
2020-01-04
قسمت ۶ | استقلال - استراماچونی؛ چرا نشد؟!
2020-01-18
قسمت ۷| کِشتی خودکامگی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-09-05
قسمت ۱| قربانیان سیاست در میدان ورزش
2019-09-14
قسمت ۲| برای یک صندلی در قفسی به نام آزادی
2019-09-21
قسمت ۳| یه مرد بود، یه مرد
2019-10-18
قسمت ۴| همین حس پاک
2019-12-01
قسمت ۵ |راه نجات فوتبال، راه نجات کشور؛ تفنگت را زمین بگذار
2020-01-04
قسمت ۶ | استقلال - استراماچونی؛ چرا نشد؟!
2020-01-18
قسمت ۷| کِشتی خودکامگی

Latest Episode