تک کست
Category Technology
Published May 1, 2019
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تک‌کست یه پادکست فارسی زبانه که در هر اپیزود یه موضوع اصلی از دنیای تکنولوژی رو بررسی می‌کنه البته به زبان ساده

Available Episodes

2019-05-01
TechCastEpisode1 | آنچه بر اپلیکیشن های ایرانی آی او اس گذشت

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-05-01
TechCastEpisode1 | آنچه بر اپلیکیشن های ایرانی آی او اس گذشت

Latest Episode