جنگجویان بازار مالی
Category Education
Published October 7, 2020
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این پادکست درباره ی ذهنیت آدم های فوق العاده موفق بازارهای مالی هست هدف من از این پادکست ایجاد آگاهی درباره ی اینکه همه ی ما می تونیم مثل یک جنگجو باشیم برای اطلاعات بیشتر به اینستاگرام من سر بزنید https://www.instagram.com/farzaneh_niknezhad/  

Available Episodes

2020-02-26
لیندا بردفورد: برای شنیدن موسیقی بازار صبور باش
2020-03-08
داستان این پادکست چیه؟
2020-03-15
بیل لیپ شات | سلطان فارکس
2020-04-24
گیل بلیک | استاد ثبات و مدیریت سرمایه در بازار
2020-10-07
تام باسو | آقای آرامش

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-02-26
لیندا بردفورد: برای شنیدن موسیقی بازار صبور باش
2020-03-08
داستان این پادکست چیه؟
2020-03-15
بیل لیپ شات | سلطان فارکس
2020-04-24
گیل بلیک | استاد ثبات و مدیریت سرمایه در بازار
2020-10-07
تام باسو | آقای آرامش

Latest Episode