جهان شگفت انگیز مغز
Category Science
Published March 1, 2021
Episodes 22

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در اين پادكست که به تهیه کنندگی سیاوش‌صفاریان‌پور و حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی ساخته شده است، اسماعيل‌ميرفخرايى برنامه ساز و ژورناليست كهنه كار راديو و تلويزيون با متخصصان علوم شناختى به گفتگو مينشيند و هر بار به گوشه اى از اين جهان شگفت انگيز مي‌پردازد.

Available Episodes

2019-11-16
دنیای شگفت انگیز مغز، قسمت اول،چگونه مغز ما جهان ما را می سازد؟!
2019-12-03
دنیای شگفت انگیز مغز، قسمت دوم،حافظه انسان یا یک فیلم ترسناک؟!
2019-12-16
دنیای شگفت انگیز مغز، قسمت سوم- دنیای پررمز و راز خواب
2019-12-31
دنیای شگفت انگیز مغز، قسمت چهارم، نقش مغز در خوابیدن و خواب دیدن
2020-01-15
دنیای شگفت انگیز مغز، قسمت پنجم، مغز ما چگونه کار میکند؟
2020-02-08
دنیای شگفت انگیز مغز، قسمت ششم، حافظه و آلزایمر
2020-05-02
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت هفتم، جدال با ابهام، بخش اول
2020-05-08
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت هشتم، جدال با ابهام، بخش دوم
2020-05-16
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت نهم، وقتی عادت میکنیم، بخش سوم
2020-05-23
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت دهم، راز معبد مغز
2020-06-01
جهان شگفت انگییز مغز، قسمت یازدهم، تغییر بزرگ
2020-10-19
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت دوازدهم، رو در رو با فراموشی
2020-10-26
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت سیزدهم، پیش بینی های مغز
2021-03-01
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت چهاردهم، بازی با مغز
2021-03-10
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت پانزدهم، پشت صحنه علم
2021-03-25
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت شانزدهم، تاریخ انقضای مغز
2021-04-12
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت هفدهم، هزار روز اول
2021-05-26
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت هجدهم، آلزهایمر
2021-06-07
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت نوزدهم، مغز، انتخاب و قضاوت
2021-06-07
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت نوزدهم، مغز، انتخاب و قضاوت
2021-07-09
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت بیستم، بازی و مغز کودکان
2021-07-16
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت بیست و یکم، مغز معتاد

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-11-16
دنیای شگفت انگیز مغز، قسمت اول،چگونه مغز ما جهان ما را می سازد؟!
2019-12-03
دنیای شگفت انگیز مغز، قسمت دوم،حافظه انسان یا یک فیلم ترسناک؟!
2019-12-16
دنیای شگفت انگیز مغز، قسمت سوم- دنیای پررمز و راز خواب
2019-12-31
دنیای شگفت انگیز مغز، قسمت چهارم، نقش مغز در خوابیدن و خواب دیدن
2020-01-15
دنیای شگفت انگیز مغز، قسمت پنجم، مغز ما چگونه کار میکند؟
2020-02-08
دنیای شگفت انگیز مغز، قسمت ششم، حافظه و آلزایمر
2020-05-02
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت هفتم، جدال با ابهام، بخش اول
2020-05-08
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت هشتم، جدال با ابهام، بخش دوم
2020-05-16
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت نهم، وقتی عادت میکنیم، بخش سوم
2020-05-23
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت دهم، راز معبد مغز
2020-06-01
جهان شگفت انگییز مغز، قسمت یازدهم، تغییر بزرگ
2020-10-19
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت دوازدهم، رو در رو با فراموشی
2020-10-26
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت سیزدهم، پیش بینی های مغز
2021-03-01
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت چهاردهم، بازی با مغز
2021-03-10
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت پانزدهم، پشت صحنه علم
2021-03-25
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت شانزدهم، تاریخ انقضای مغز
2021-04-12
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت هفدهم، هزار روز اول
2021-05-26
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت هجدهم، آلزهایمر
2021-06-07
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت نوزدهم، مغز، انتخاب و قضاوت
2021-06-07
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت نوزدهم، مغز، انتخاب و قضاوت
2021-07-09
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت بیستم، بازی و مغز کودکان
2021-07-16
جهان شگفت انگیز مغز، قسمت بیست و یکم، مغز معتاد

Latest Episode