حالی نو
Published September 7, 2020
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

گپ و گفت روان‌شناسان حالی‌نو

Available Episodes

2020-06-30
معرفی مهرانه قره گُزلو، روان‌شناس شخصیت و طرحواره درمانگر
2020-06-30
کرونا و اضطراب
2020-07-04
کرونا و سبک زندگی
2020-07-21
تبیین رفتار
2020-07-21
تاثیر رابطه جنسی قبل از ازدواج
2020-07-25
مذاکره سالم بین زوجین
2020-08-01
چرا ازدواج؟ چرا طلاق؟
2020-08-02
افسردگی و علائم آن
2020-08-03
اضطراب و علائم آن
2020-08-16
عشق و دوست داشتن
2020-08-20
درمان اکت یا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد چیست؟
2020-09-02
استرس
2020-09-07
نیازهای خانواده

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-30
معرفی مهرانه قره گُزلو، روان‌شناس شخصیت و طرحواره درمانگر
2020-06-30
کرونا و اضطراب
2020-07-04
کرونا و سبک زندگی
2020-07-21
تبیین رفتار
2020-07-21
تاثیر رابطه جنسی قبل از ازدواج
2020-07-25
مذاکره سالم بین زوجین
2020-08-01
چرا ازدواج؟ چرا طلاق؟
2020-08-02
افسردگی و علائم آن
2020-08-03
اضطراب و علائم آن
2020-08-16
عشق و دوست داشتن
2020-08-20
درمان اکت یا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد چیست؟
2020-09-02
استرس
2020-09-07
نیازهای خانواده

Latest Episode