حقیقت انجیل
Published March 17, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست به شناخت عظیمی از خداوند پی‌خواهیم برد .

Available Episodes

2021-01-30
حقیقت انجیل
2021-02-06
حقیقت انجیل
2021-02-22
رابطه قلب و وجدان از طریق خون عیسی مسیح
2021-03-17
امروز رحمت خداوند را دریافت کنید . اگر در وسوسه قرار گرفتید . عبرانیان باب ۴ ایه ۱۶
2021-06-07
امروز اگر احساس رنج و خستگی می کنید کلام خداوند رو بشنوید که میاد و تمام زخم های تو رو برمی داره
2021-07-08
اگر امروز خسته و درمانده شدی کلام خدا به تو تسلی خواهد داد و تو مثل عقاب اوج خواهی گرفت.
2021-07-09
وعده های خداوند را دریافت کنید
2021-07-29
شما اسمان جدید و زمین جدید هستید اشعیا ۶۵ ایه ۱۷

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-30
حقیقت انجیل
2021-02-06
حقیقت انجیل
2021-02-22
رابطه قلب و وجدان از طریق خون عیسی مسیح
2021-03-17
امروز رحمت خداوند را دریافت کنید . اگر در وسوسه قرار گرفتید . عبرانیان باب ۴ ایه ۱۶
2021-06-07
امروز اگر احساس رنج و خستگی می کنید کلام خداوند رو بشنوید که میاد و تمام زخم های تو رو برمی داره
2021-07-08
اگر امروز خسته و درمانده شدی کلام خدا به تو تسلی خواهد داد و تو مثل عقاب اوج خواهی گرفت.
2021-07-09
وعده های خداوند را دریافت کنید
2021-07-29
شما اسمان جدید و زمین جدید هستید اشعیا ۶۵ ایه ۱۷

Latest Episode