خاطرات لک لکی
Published August 5, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

خاطرات لک لکی عنوان پادکست های صوتی مملیکا (محمد نادری) هست که هر کدام مربوط به خاطره ای در شهر و کشور مختلفی میباشد. به نظر من خاطرات سفر یکی از مهمترین بخش های سفر هست که میتونیم ازشون درس های زیادی بگیریم. سعی میکنم در اکثر بخش ها از دوستان متخصصم دعوت کنم تا نظرشون رو درباره اون خاطرات در انهای هر قسمت بگویند تا درس هم گرفته باشیم. خوشحال میشم نظراتتون رو برام بنویسید تا کیفیت این پادکستها بیشتر و بیشتر بشه

Available Episodes

2020-03-14
خاطرات لک لکی | بخش اول | باغ وحش لعنتی | هند
2020-03-27
خاطرات لک لکی | بخش دوم | هیچهایک مرگ آور | ارمنستان
2020-05-01
خاطرات لک لکی | بخش سوم | کمپینگ سوئیسی | مکزیک
2020-05-08
خاطرات لک لکی | بخش چهارم | شیراز و خاطراتش | ایران
2020-05-23
خاطرات لک لکی | بخش پنجم | شهر قدیمی وهاستل جذاب | مراکش
2020-08-05
خاطرات لک لکی | بخش ششم | مشروب و فحشا در روسیه
2021-03-13
خاطرات لک لکی | بخش هفتم | خانه ی پر ماجرا در اتیوپی | اتیوپی
2021-03-13
خاطرات لک لکی | بخش هفتم | خانه ی پر ماجرا در اتیوپی | اتیوپی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-14
خاطرات لک لکی | بخش اول | باغ وحش لعنتی | هند
2020-03-27
خاطرات لک لکی | بخش دوم | هیچهایک مرگ آور | ارمنستان
2020-05-01
خاطرات لک لکی | بخش سوم | کمپینگ سوئیسی | مکزیک
2020-05-08
خاطرات لک لکی | بخش چهارم | شیراز و خاطراتش | ایران
2020-05-23
خاطرات لک لکی | بخش پنجم | شهر قدیمی وهاستل جذاب | مراکش
2020-08-05
خاطرات لک لکی | بخش ششم | مشروب و فحشا در روسیه
2021-03-13
خاطرات لک لکی | بخش هفتم | خانه ی پر ماجرا در اتیوپی | اتیوپی
2021-03-13
خاطرات لک لکی | بخش هفتم | خانه ی پر ماجرا در اتیوپی | اتیوپی

Latest Episode